KOHTUS: Pilt on tehtud 2012. aasta detsembris kohtuistungil. Pildil vasakult Priit Hänni, Jüri Karu, Irina Aab ja Ants Serk.Foto: ALDO LUUD
Eesti uudised
14. november 2014 12:45

Kui hoogsalt saab Tartu linn omastatud haridusraha tagasi? (3)

Omastamises või sellele kaasaaitamises süüdi mõistetud Tartu endised haridusjuhid maksavad linnale raha tagasi tasapisi: kes tasub maksegraafiku alusel, kellelt laekub kohtutäituri kaudu. Kuid on ka neid, kes on kogu nõutud raha ära maksnud.

Tartu ringkonnakohus jättis eelmise aasta oktoobris Tartu linnavalitsuse haridusosakonna endise peaspetsialisti Irina Aabi süüdi omastamises, dokumentide võltsimises ja nende kasutamises.

Samuti jäid Tartu Kivilinna gümnaasiumi endine direktor Ants Serk ja Tartu kommertsgümnaasiumi endine direktor Priit Hänni süüdi omastamises ning Jüri Karu omastamisele kaasaaitamises, dokumentide võltsimises ja nende kasutamises. Ringkonnakohus jättis muutmata ka kõigile süüdistatavatele mõistetud karistused.

Tartu maakohus mõistis eelmise aasta jaanuaris Aabile kolme aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse, millest kohe ärakandmisele kuulus viis kuud ja 27 päeva. Ülejäänud vangistus mõisteti talle tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Serkile mõistis maakohus kuue kuu ja Hännile nelja kuu pikkuse tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga. Karule mõisteti ühe aasta ja kahe kuu pikkune tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga.

2012. aasta märtsis tunnistas Tartu maakohus kokkuleppemenetluses endise Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Boris Goldmani süüdi omastamises ja süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamises ning hoidmises. Endine Annelinna gümnaasiumi direktor Jevgenia Lindevaldt tunnistati süüdi omastamises ja Andres Ant omastamisele kaasaaitamises.

Tartu linn: võlgade sissenõudmine on oodatust edukam

Kuidas on süüdimõistetud linnale raha tagasi maksnud? "Linnavalitsuse hinnangul on võlgade sissenõudmine olnud oodatust edukam," ütleb Tartu linnasekretär Jüri Mölder.

Tartu maakohtu 22. märtsi 2012 otsusega tunnistati kokkuleppemenetluses süüdi Boris Goldman, Jevgenia Lindevaldt ja Andres Ant. Tartu linna kasuks mõisteti välja: Goldmanilt 8 737,98 eurot; Lindevaldtilt 39 171,47 eurot ja Antilt 4 885,54 eurot ning Lindevaldtilt ja Antilt solidaarselt 37 991,90 eurot.

Tartu maakohtu 14. jaanuari 2013 otsusega tunnistati üldmenetluses omastamises, sellele kaasaaitamises ja osaliselt võltsimises süüdi Irina Aab, Ants Serk ja Priit Hänni. Tartu ringkonnakohtu 7. oktoobri 2013 otsusega muudeti otsust osaliselt.

Tartu linna kasuks mõisteti välja: 113 414,40 eurot Irina Aabilt (suur osa sellest sama nõue, mis Lindevaldti ja Anti vastu); 11 561,53 eurot Irina Aabilt ja Ants Serkilt solidaarselt; 3687,06 eurot Irina Aabilt ja Priit Hännilt solidaarselt; 3374,54 eurot Irina Aabilt, millest 223,69 eurot Irina Aabilt ja Jüri Karult solidaarselt ning 11 943,34 eurot Irina Aabilt ja Jüri Karult solidaarselt.

Eelmise nädala seisuga on linnale laekunud raha järgmiselt:

Boris Goldman – 8737,98 eurot. Kandis ise kogu võla ulatuses raha linnale üle.
Jevgenia Lindevaldt – 16 893,76 eurot. Raha laekub linnale kohtutäituri kaudu.
Ants Serk – 11 561,53 eurot. Kandis ise kogu võla ulatuses raha linnale üle.
Jüri Karu – 1407,98 eurot. Tasub maksegraafiku alusel ise võlga.
Irina Aab – 51,88 eurot. Raha laekub linnale kohtutäituri kaudu.
Andres Ant – 42 780,05 eurot. Raha laekus linnale kohtutäituri kaudu.
Priit Hännilt linn võlga sisse nõuda ei kavatse, sest Hänni tegi juhtunu uurimisel linnaga koostööd ja linna vara ta ise ei omastanud, ütleb Tartu linnasekretär Jüri Mölder.

Mölder lisab, et Võru kohtutäitur Taive Peedosaar on koostanud Irina Aabile kuuluva kinnisasja arestimise akti. Kinnisasja hind on 35 404 eurot. Kohtutäitur avaldas 5. novembril Ametlikes Teadaannetes Irina Aabile kuuluva kinnisasja enampakkumisteate Tartu linna kasuks seatud käsutamise keelumärkega tagatud nõude täitmiseks. Enampakkumine tuleb detsembris.

Keda milles süüdistati?

Irina Aabi süüdistati Tartu linna vara omastamises rohkem kui 149 000 euro ulatuses. Uurimisandmeil leidsid kuriteod aset ajavahemikul mai 2004 kuni aprill 2011.

Süüdistuse kohaselt telliti kolmele koolile kahe erineva äriühingu nimel koostatud fiktiivseid arveid kaupade eest, mida tegelikult õppeasutused ei ostnud. Koolide juhid kinnitasid saadud fiktiivsed arved, mille alusel tegi linn ülekanded fiktiivse arve väljastanud äriühingule ning saadud raha omastati.

Lisaks sellele süüdistati Aabi koos teiste isikutega Tartu linna vara omastamises kaubamaja kinkekaartide näol. Haridusosakonna juht lasi tellida Tallinna Kaubamaja AS-lt kinkekaarte, mis võeti endale ning kasutati enda, perekonnaliikmete, lähisugulaste ning ühe osaühingu ostude eest tasumiseks Tartu ja Tallinna kaubamajas, lisaks anti kinkekaarte teistele isikutele.

Kuid see pole veel kõik. Tartu linnavalitsuse haridusosakond tellis ühelt osaühingult koolitusteenuseid ning süüdistuse kohaselt tegi linnavalitsus koolituskeskuse esitatud arvete alusel koolitusfirmale ettemaksu. Suurem osa koolitusfirmale ülekantud rahast kasutati sihtotstarbeliselt koolituste läbiviimiseks, kuid osaliselt tasuti haridusosakonna juhi, peaspetsialisti ning nende lähedaste erakulude eest. Uurimisandmeil kulutati linna raha majutusele, spaa-külastusele, protseduuridele ja toitlustamisele.

Tartu linnavalitsuse haridusosakonna poolt osaühingule endiste haridusosakonna ametnike isiklike kulude katteks tehtud ettemaksust jäi kasutamata üle 2000 euro, mille on koolituskeskus on linnale tagastanud.

Aabile ja Karule esitati süüdistus selles, et nad tellisid ühest ettevõttest Tartu linnavalitsuse haridusosakonna nimel erinevaid kaupu, sealhulgas tehnikat, raamatuid, kohviube, kuid neid kaupu haridusosakonnale üle ei andnud, vaid jätsid endale. Linnavalitsuse haridusosakonnale esitati tasumiseks juba võltsitud arve-saatelehed, kus oli muudetud ostetud esemete nimekiri. Osa kuritegelikul teel saadud raha eest omastatud esemetest võeti süüdistatavatelt juba kohtueelse menetluse käigus.