Eesti uudised

Vabaühendused lähevad riigikogu valimistele vastu manifestiga (2)

Toimetas Kristin Aasma, 13. november 2014 09:48
Foto: Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit tutvustab täna vabaühenduste manifesti, mis läheb riigikogu valimistele vastu sõnumiga, et vabaühendustest on riigile rohkem kasu, kui seda märgatakse. Vabaühendused saavad ja tegelevadki tihti teemadega, millega teised tegeleda ei saa või ei taha, reageerivad ühiskonna valukohtadele kiiresti ning suudavad oma tegevusega keerulisemaid probleeme ka ära hoida, seisab manifestis.

Manifest keskendub kolmele valdkonnale, kus vabaühendustel on tähtis osa inimeste jaoks täna nii vajaliku turvatunde loomisel.

Esiteks on kodanikualgatuse toel võimalik leevendada teravaimaidki probleeme ning kindlustada hättasattunuile sotsiaalne toimetulek.

Teiseks on tähtis avatud valitsemine ja huvide tasakaalustamine riigivalitsemises, kus vabaühendused aitavad ühisosa selgitada, selle eest seista ja loovad osalemiseks platvorme.

Kolmandaks ei saa kahelda vabaühenduste rollis kogukondade muutmisel sidusamaks ja selliseks, kus inimesed räägivad kaasa ja otsustavad neid puudutavaid küsimusi nii, et seal oleks kõigil hea elada.

Samal teemal

Näiteks rõhutab manifest vabaühenduste tähtsust poliitikaplaanide peegeldajana, era- ja avaliku huvi tasakaalus hoidjana, osalemise ärgitajana ja inimestele lähedaste ja kättesaadavate teenuste pakkujana.

Näiteks rõhutab manifest vabaühenduste tähtsust poliitikaplaanide peegeldajana, era- ja avaliku huvi tasakaalus hoidjana, osalemise ärgitajana ja inimestele lähedaste ja kättesaadavate teenuste pakkujana.

“Meil on väga palju näiteid mõjusast kodanikualgatusest, kus kodanikuinitsiatiivi või vabatahtlike toel tehakse midagi, mis on tähtis mitte ainult tegijatele endile, vaid millest sünnib reaalseid muutusi paljudele inimeste eludes,” ütles Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste liidu juhataja Maris Jõgeva. Ta toob näiteks Terve Eesti Sihtasutuse töö eestimaalaste alkoholisõltumatuse heaks; kuis Tallinnas valmis inimsõbralik Soo tänav just tänu kogukonna aktiivsele tööle; kuis liikumine Avalikult Rail Balticust on inimeste ja raudtee teineteisemõistmisele rohkem kaasa aidanud kui ükski “ametlik” infoleht.“Hästi toimivaks koostööks toetavate tingimuste loomine, kodanikuühendustele hääle andmine ja selle kuuldavõtmine on riigi jaoks tark valik,” tõdes Jõgeva. 

Vabaühendused ootavad avatumat tööd nii valitsuselt kui Riigikogult, vabatahtlikega paremat arvestamist ja nende töö väärtuse tunnustamist ning tuge kodanikuharidusele.