Eesti uudised

Tallinn koostab aasta lõpuks linna ligipääsetavuse tegevuskava 

BNS, 8. november 2014 16:50
Foto: Aldo Luud
Tallinn kavatseb aasta lõpuks koostada Tallinna linna ligipääsetavuse tegevuskava aastateks 2015-2020.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti teatel näeb tegevuskava ette mitmeid meetmeid ja rakendustegevusi linnaplaneerimise, ühistranspordi, kommunaalmajanduse, hariduse ja turismi aladel. Tegevuskava koostamisele on kaasatud linna invaorganisatsioonid, linnaametid ja hallatavad asutused, linnaosavalitsused ning avalike teenuste pakkujad, kelle ettepanekuid suure tähelepanuga arvestatakse.

Samal teemal

Ligipääsetavus tähendab, et kõik inimesed, sh puudega, pääsevad füüsilisele keskkonnale, transpordile, teabele, kommunikatsioonitehnoloogiale ja -süsteemidele ning muudele vahenditele ja teenustele ligi võrdsetel alustel. Seni tehtust on olulisim ülekäiguradade valgustamine, koolide ja lasteaedade kohandamine ratastooliga ligipääsetavaks, ristmikel äärekivide madaldamine, Tallinna kodulehel teenuste taotlemise võimaluse loomine ja palju muud.

Tallinna abilinnapea Merike Martinson rõhutas, et erivajadustega inimestele ligipääsetavuse tagades kaitstakse tegelikult kõigi ühiskonnaliikmete huve ning Tallinna linn on esimene omavalitsusüksus Eestis, kes puuetega inimeste ligipääsetavusprobleemide lahendamiseks taolist süsteemset lähenemist rakendab.

Kolmapäeval toimus Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) ka Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti poolt korraldatud infoseminar "Tallinna ligipääsetavus", kus eelkõige linnaametnikele ja linna hallatavate asutuste spetsialistidele, puuetega inimeste organisatsioonide esindajatele, aga ka teistele huvilistele tutvustati avalikus linnaruumis universaalse disaini rakendamise põhimõtteid ja võimalusi.

Tegemist on juba teise taolise seminariga, eesmärgiga koostada aasta lõpuks "Tallinna linna ligipääsetavuse tegevuskava 2015-2020". Seminari toimumiskohaks valiti just tehnikaülikool, et praktiliste näidete baasil tutvustada seminaril osalejatele TTÜ edusamme universaalse õppe- ja teaduskeskkonna arendamisel ja selle abil edendada läbi positiivse näite universaalset disaini Eesti pealinnas.

Seminaril tegid ettekande lisaks puuetega inimeste organisatsioonide ja Tallinna linna esindajatele TTÜ, Mainori kõrgkooli, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja infotehnoloogia kolledži esindajad. Arutati avalikke ehitisi puudutava ehitusmääruse muutmist, universaalse disaini olemust sisekujundaja ning disaineri lähtekohast, ligipääsetavust hariduse ja turisminduse seisukohast ning ligipääsetavuse rolli inimeste eneseteostuse seisukohast.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee