Maailm

Torino surilina saab jälle vaatamas käia

BNS, 5. november 2014 23:47

1 KOMMENTAARI

i
inimkonnale/ 26. märts 2016 22:49
Johannese evangeelium 19:Jeesus sureb ristil
28 Pärast seda ütles Jeesus, teades, et kõik on juba lõpetatud, et
Kiri läheks täide: „Mul on janu.”
29 Seal seisis äädikat täis anum. Nad torkasid nüüd äädikaga
immutatud käsna iisopi roo otsa ja ulatasid selle tema suu juurde.
30 Kui nüüd Jeesus oli võtnud äädikat, ütles ta: „See on
lõpetatud!” ja, langetanud pea, heitis hinge.
Jeesus pannakse kaljuhauda
31 Aga et oli pühade valmistuspäev, siis palusid juudid Pilaatust,
et ristilöödute sääreluud löödaks katki ja nad viidaks minema, et
ihud ei jääks ristile hingamispäevaks - sest see hingamispäev oli
suur püha.
32 Sõdurid tulid nüüd ja lõid katki sääreluud nii esimesel kui
teisel, kes koos Jeesusega olid risti löödud.
33 Aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid, et ta oli juba
surnud, siis nad ei löönud katki tema sääreluid,
34 vaid üks sõdur torkas piigiga tema küljesse ning kohe
voolas välja verd ja vett.
35 Ja see, kes seda nägi, tunnistab seda, ning tema tunnistus on
tõsi. Ja tema teab, et ta räägib tõtt, et teiegi usuksite.
36 Sest see on sündinud, et läheks täide Kiri: „Ühtegi tema
luud ei purustata.”
37 Ja veel teine kirjakoht ütleb: „Nad saavad näha seda, kelle nad
on läbi torganud.”
38 Aga pärast seda palus Arimaatia Joosep - ta oli Jeesuse
jünger, kuid salaja, sest ta kartis juute - Pilaatuselt luba võtta
Jeesuse ihu. Ja Pilaatus lubas. Siis ta tuli ja võttis Jeesuse ihu.
39 Siis tuli ka Nikodeemos, kes kord varem oli tulnud Jeesuse juurde
öösel, ja tõi kaasa sada naela mürri ja aaloe segu.
40 Siis nad võtsid Jeesuse ihu ja mähkisid ta surilinadesse koos
lõhnarohtudega, nõnda nagu on juutide matmiskomme.
41 Seal paigas aga, kus ta risti löödi, oli aed ning aias uus
haud, kuhu ei olnud veel kunagi kedagi pandud.
42 Sinna nad panid nüüd Jeesuse juutide pühade valmistuspäeva
pärast, sest see haud oli lähedal.