Eesti uudised

Seaduseelnõu muudab läbiotsimise ja vahistamise korda (4)

Toimetas Geidi Raud, 5. november 2014 16:49
Foto on illustratiivne.Foto: PantherMedia / Scanpix
Valitsuses on neljapäeval arutusel muu hulgas kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis muudab eelkõige läbiotsimise ja vahistamise korda.

Kuna läbiotsimised ja vahistamised riivavad oluliselt isikute põhiõigusi, suurendatakse nende tegemisel kohtulikku kontrolli, teatas valitsuse pressiesindaja.

Võrreldes kehtiva seadusega, mille alusel on läbiotsimist võimalik kohaldada ka kohtu kontrollita, eeldab eelnõu regulatsioon läbiotsimiseks igal juhul kohtu luba.

Eelnõu lühendab ka vahistamise maksimaalset tähtaega kohtueelses menetluses. Teise astme kuritegudes väheneb see kuuelt kuult neljale kuule, alaealiste vahistatute puhul kahele kuule. Vahistamist on võimalik kauemaks pikendada vaid riigi peaprokuröri taotlusel.

Lisaks näeb eelnõu ette, et vahistamine muutub etapiliseks. Esimese astme kuritegudes saab kohus anda loa korraga vahi all pidamiseks kuni kaheks kuuks ning teise astme kuritegudes üheks kuuks. Vahi all pidamise tähtaega on seejärel võimalik pikendada kahe kuu kaupa, arvestades samal ajal maksimaalset tähtaega.

Eelnõu kavandab läbivalt ka muid väiksemat laadi muudatusi kriminaalmenetluse seadustikus praktikas esile kerkinud probleemide põhjal.

Kriminaalmenetluse seadustiku muudatuste väljatöötamine isikute põhiõiguste selgemaks ja tugevamaks seadusandlikuks kaitseks on ette nähtud valitsuse tegevusprogrammis.

Eelnõu on kavandatud jõustuma üldises korras, vahistamiste ja läbiotsimistega seotud muudatused aga 1. jaanuaril 2016.