Juhan Haravee 3. november 2014 07:00
Tallinna linnapea Edgar Savisaare kaitsja kohtuvaidluses ajakirjanik Tuuli Kochi ja Postimehega, vandeadvokaat Oliver Nääs leiab, et 2011. aastal Kochile antud Bonnieri ajakirjanduspreemia tuleks üle anda omaaegsele kapo peadirektorile Raivo Aegile, kelle haldusalast pärineb pärjatud artiklisarja teave.

Savisaar leidis Harju maakohtusse esitatud hagis, et tema kohta on esitatud ebaõigeid väiteid või ebakohaseid väärtushinnanguid, mis rikuvad tema õigusi. Ta tundis end sügavalt puudutatuna Postimehe kahest pealkirjast: "Vastuluure kirjeldab Edgar Savisaart Venemaaa mõjuagendina" ja "Savisaare julgeolekuoht seisnes mõjuvõimuga kauplemises".

Lisaks polnud linnapea rahul ka paari Postimehes ilmunud tekstilõiguga ning nõudis nende andmete ümberlükkamist või väärtushinnangute avaldamise õigusvastasuse tuvastamist ja moraalse kahju hüvitamist.

Maakohtu hinnangul on Savisaar vaatamata teravatele pealkirjadele teinud meelevaldase järelduse, nagu oleks Postimees nimetanud teda Venemaa mõjuagendiks ja ohuks riigi julgeolekule. Kaebus jäi rahuldamata. Sama otsustas ka ringkonnakohus.

"Edgar Savisaar kaebab otsuse edasi riigikohtusse," ütles eile Savisaart esindav vandeadvokaat Oliver Nääs.

"Ringkonnakohtu otsuse aluseks on muu hulgas käsitlus, et artikli pealkirjas võib avaldada provokatiivselt ebaõiget teavet, kui selle eesmärgiks on ajakirjandusväljaande majandushuvi kutsuda lugejat artikliga tutvuma. Sellise uue ja teedrajava käsitlusega ei saa kahjuks nõustuda, sest raha teenimist ei tohi õigustada kelmusliku valetamisega."

Savisaare advokaadi sõnul on tähelepanuväärne, et ringkonnakohus tuvastas siiski, et ajakirjanik Tuuli Kochi ja Postimehe avaldatud teave oli avaldamise hetkel riigisaladus ning see pärines kaitsepolitseiametist.

"Riigisaladuse lekitamine on kuritegu ning oleks huvitav teada, kes selle eest vastutab," küsib Oliver Nääs, leides, et kõnesoleva artiklisarja eest algselt Tuuli Kochile antud Bonnieri preemia tuleks eile avaldatud kohtulahendi valguses üle anda hoopis Raivo Aegile (kaitsepolitseiameti endine peadirektor – toim).

Edgar Savisaar on riigiprokuratuurile esitanud ka kaks kuriteoteadet (2010. ja 2014. aastal) palvega alustada kriminaalmenetlust, et välja selgitada riigisaladuse lekitamise asjaolud ja, kuidas sattus ajakirjaniku kätte kaitsepolitsei ettekanne, millele tuginevad Postimehes avaldatud ja Savisaart pahandanud artiklid.

"Kriminaalmenetluse alustamise otsustamisel peab prokurör kujundama piisava veendumuse, et on alust kriminaalmenetluse alustamiseks," kirjutas riigiprokurör Steven-Hristo Evestus kriminaalmenetluse alustamata jätmise teates, leidmata alust, mis viitaks riigisaladuse hoidmiseks kohustatud isiku poolt riigisaladuse ebaseaduslikule edastamisele.