Tuuli Koch ja tema raamat Edgar Savisaarest.Foto: Raigo Paljula/Postimees/Scanpix
Toimetas Geidi Raud 30. oktoober 2014 17:22
Ringkonnakohus jättis Keskerakonna esimehe ja Tallinna linnapea Edgar Savisaare hagis Tuuli Kochi ja Postimees vastu maakohtu otsuse muutmata.

Ringkonnakohus leidis, et maakohtu otsuse põhjendusi tuleb muuta, kuid otsus lõppjäreldusena jäi muutmata, teatas ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Edgar Savisaar esitas kohtule hagi Tuuli Kochi ja Postimees ASi vastu ebaõigete faktiväidete ümberlükkamiseks või mittekohaste väärtushinnangute avaldamisega põhjustatud mittevaralise kahju hüvitamiseks, mõistes välja rahaline kompensatsioon.

Ringkonnakohtu hinnangul on antud väidete näol tegemist väärtushinnangutega. See nähtub juba sellest, et tegemist on kaitsepolitsei hinnangutega, samuti nende väidete sisust. Hinnanguid, et hageja on oht riigi julgeolekule, et ta on oma tegevusega muutunud teise riigi mõjuagendiks ja et tema tegevuse tagajärjel võib tulevikus tekkida olukord, kus riik muutub mõjuvõimuga kauplemise objektiks ja teise riigi poolt manipuleeritavaks, ei ole võimalik kinnitada ega ümber lükata.

Kuivõrd artiklis avaldatu puhul on tegemist väärtushinnangutega, siis puudub ringkonnakohtu hinnangul alus kohustada Tuuli Kochi ja Postimees AS avaldatud andmeid ümber lükkama ja neilt ebaõigete andmete avaldamisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamist.

Kohus leidis, et mittevaralise kahju nõude esitamine ligi kolm aastat pärast väidetavat au teotamist kinnitab seda, et avaldatud väärtushinnangud ei kutsunud hagejas esile hingelisi kannatusi sellises ulatuses, et oleks õigustatud hingeliste piinade või kannatuste hüvitamine rahalise kompensatsiooni väljamõistmisega.

Otsuse võib vaidlustada riigikohtus 30 päeva jooksul.

Savisaare advokaat Oliver Nääs teatas pressiesindaja vahendusel, et Edgar Savisaar kaebab tänase Tallinna Ringkonnakohtu otsuse edasi Riigikohtusse. "Ringkonnakohtu otsuse aluseks on muuhulgas käsitlus, et artikli pealkirjas võib avaldada provokatiivselt ebaõiget teavet, kui selle eesmärgiks on ajakirjandusväljaande majanduslik huvi kutsuda lugejat artikliga tutvuma. Sellise uue ja teedrajava käsitlusega ei ole võimalik kahjuks nõustuda, sest raha teenimist ei tohi õigustada kelmusliku valetamisega," ütles Nääs.

"On tähelepanuväärne, et ringkonnakohus tuvastas üheselt, et Tuuli Kochi ja Postimehe poolt avaldatud teave oli avaldamise hetkel riigisaladuseks ning teave pärines Kaitsepolitseiametist. Riigisaladuse lekitamine on kuritegu, oleks huvitav teada, kes selle eest vastutab."

Savisaare hagi puudutab Postimehes 2010. aasta 16. ja 17. detsembril ilumunud Tuuli Kochi artikleid, milles oli mitu Savisaare hinnangul teda halvustavat valeväidet.