Foto: Teet Malsroos
BNS 29. oktoober 2014 14:38
Riigikohtu teisipäevase otsuse valguses, mille järgi ei pea omavalitsus erakoole rahastama, soovib Tallinna linnavõim seni erakoolidele makstud raha riigilt tagasi nõuda.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul soovib linn riigilt tagasi saada seni makstud summad, samuti taotleb linn edaspidi riigilt raha erakoolide rahastamisel osalemiseks. Sama kehtib ka hariduslike erivajadustega laste koolide kohta.

"Meil praegu juba käib kohtumenetlus selles küsimuses ja me kavatseme need summad välja nõuda riigieelarvest ja meil on selleks ka juriidiline alus," ütles Kõlvart vastuseks BNS-i küsimusele ning viitas seejuures põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse teisele paragrahvile.

Riigikohus otsustas rahuldada Tallinna linnavolikogu taotluse ning tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks selliste õigustloovate aktide andmata jätmine, mis sätestaksid kohaliku omavalitsuse üksustele erakooliseaduse pandud kohustuste rahastamise riigieelarvest.

Riigikohus asus seisukohale, et põhiseaduse kohaselt ei ole erakooliseadusest kohalikele omavalitsustele tulenev kohustus rahastada eraüldhariduskoolide tegevuskulusid käsitatav kohalike omavalitsuste olemusliku ülesandena.

Riigikohus on seisukohal, et tegemist on kohalikele omavalitsustele pandud kohustusega, mille rahastamine peab tulenevalt põhiseadusest toimuma riigieelarvest. Seetõttu on põhiseadusega vastuolus selliste õigustloovate aktide andmata jätmine, mis sätestaksid omavalitsuse üksustele erakooliseadusega pandud kohustuste rahastamise riigieelarvest.

Tallinna linnavolikogu esitas tänavu juuni riigikohtule taotluse tunnistada põhiseaduse vastaseks olukord, kus Eesti riik ei ole kehtestanud regulatsiooni, mis tagaks erakooliseaduses sätestatud kohustuse rahastamise riigieelarvest või kui riigikohus leiab, et tegemist on kohaliku omavalitsuse kohustusega, tunnistada erakooliseaduse vastav paragrahv kehtetuks.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul oli linna erakoolide tegevuskulude rahastamise kohustuse vaidlustamise eesmärk saada õigusselgust, kas erakoolide ülalpidamine ja tasulise erahariduse tagamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne või riiklik kohustus.

"Riigikohtu otsus ütleb selgelt, et erakoolide rahastamine on riiklik ülesanne," märkis Kõlvart. "Tallinna linn on taotlenud, et kohtud tuvastaks, millised on riigi ja kohaliku omavalitsuse kohustused hariduse valdkonnas ning pärast nelja aastat kohtuvaidlusi oleme saanud sellele vastuse," lisas abilinnapea.

Linnavalitsuse teatel on Tallinn aastatel 2011-2014 tasunud erakoolidele tegevuskulude eest ühtekokku ligi kaks miljonit eurot.