Eesti uudised

Puuetega inimeste esindajad ei näe mõtet osaleda valitsuse hea tahte leppes (3)

Toimetas Geidi Raud, 21. oktoober 2014 11:46
Töövõimereformi vastane meeleavaldus 11. oktoobril Tallinnas Vabaduse väljakul.Foto: Teet Malsroos
Puuetega inimeste esindusorganisatsioonid, omastehooldajad ja nende toetajad ei näe mõtet osaleda aktiivselt hea tahte leppe koostamises ja sõlmimises, pidades lepet valitsuse püüdeks töövõimereformile vastuseisjaid vaigistada.

Puuetega inimeste ja omastehooldajate esindusorganisatsioonid ei kavatse enam panustada oma aega ja vabatahtlikku tööd koalitsiooni algatatud hea tahte leppe väljatöötamisse, millega püütakse maandada töövõimereformi ümber tekkinud pingeid, ütles Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse liige Tiia Sihver pressiteate vahendusel.

Samal teemal

Organisatsioonide teatel algatas puuetega inimeste sotsiaalse kaitse hea tahte leppe koostamise riigikogu sotsiaalkomisjon augusti lõpus, kui jooksis ummikusse töövõimetoetuse seaduseelnõule esitatud parandusettepanekute arutamisega.

"Kuna kõigile sai äkitselt selgeks, et reformikava ei õnnestu kosmeetiliste parandustega remontida, kuid valitsus soovib endiselt auke täis reformi kiiresti käivitada, võetigi appi poliitikutele arstide streigi ajast tuttav sõjariist, milleks on hea tahte leppe sõlmimine," ütles Sihver.

"Kuigi meditsiinitöötajatega kaks aastat tagasi sõlmitud hea tahte leppest pole pea ühtki punkti tänaseks täidetud, aitas see arstide streigi ajal auru välja lasta ja jätta muljet, nagu tehtaks sihtgruppidega konstruktiivset koostööd," lisas Sihver.

Puudega inimeste ja omastehooldajate esindusorganisatsioonid ning nende toetajad esitasid teisipäeval arvamusavalduse "Puudega ja tervisekahjustusega inimeste sotsiaalse kaitse tagamise koostööleppe“ koostamise ja allkirjastamise kohta sotsiaalministeeriumile.

"Vähe sellest, et kümnete ühiskondlike organisatsioonide liikmed on töövõimereformi puudutavatesse seadustesse panustanud juba sadu tunde vabatahtlikku ja tasustamata tööd ning teinud parandusettepanekuid riigiametnike poolt pealiskaudselt koostatud reformikavasse, tekitati nüüd meile sotsiaalministeeriumi ministrite poolt uus üllitis, millesse oodatakse jälle meie parandusettepanekuid," rääkis Sihver.

"Koostööleppe tegelik eesmärk on puudega inimeste ja nende esindajate vaigistamine, mis sarnaneb kõiges kaks aastat tagasi toimunuga, kui vaigistati tervishoiutöötajate streigid."

Puuetega inimeste ja omastehooldajate organisatsioonide esindajad on Sihveri teatel oma muredest juba korduvalt rääkinud, seisukohti kirjalikult edastanud, loendamatuid tunde erinevatel nõupidamistel veetnud. Taas samade selgitustega panustada aega hea tahte leppe sõlmimisse puudub meil vähimgi motivatsioon.

Ministeeriumile edastatud pöördumisele on alla kirjutanud:

Eesti Hooldajate Liit

Eesti Kurtide Liit

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit

Eesti Nägemispuuetega Inimeste Keskliit

Eesti Patsientide Esindusühing

Eesti Pimekurtide Tugiliit

Eesti Vaegkuuljate Liit

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee