Foto: Teet Malsroos
Toimetas Marge Sillaots 19. oktoober 2014 13:46
Tuleval esmaspäeval annavad puuetega inimeste esindajad riigikogu peahoone ees riigikogu juhatusele üle kollektiivse pöördumise, millega nõutakse töövõimereformi kava uut läbitöötamist.

Pöördumise aluseks on 12. septembril avaldatud petitsioon "Pöördumine tööealiste puudega inimeste, töövõimetuspensionäride ja omastehooldajate kaitseks töövõimereformi rakendumisel", millele on kogutud juba üle 3500 toetusallkirja.

Puudega inimeste ja omastehooldajate esindusorganisatsioonid ning nende toetajad ja partnerid kasutavad Rahvakogus sündinud ja tänavu aprillist kehtima hakanud seaduslikku võimalust nõuda riigilt kollektiivse pöördumisega seadusakti korrigeerimist. Pöördumisega juhitakse tähelepanu, et riigi plaanitav töövõimereform on praegusel kujul käivitades ühiskonnale ohtlik, ning et murrangulise tähtsusega sotsiaalpoliitilise reformi kavandamisel tuleb selleks vajalik eeltöö ära teha enne kui reform käivitatakse. Petitsiooniga nõutakse riigikogu abi ja sekkumist. Seaduse kohaselt peab kollektiivsele pöördumisele olema kogutud vähemalt 1000 toetusallkirja.

Arvestades töövõimereformiga tehtavate otsuste mõju suurust sotsiaalsüsteemi kõrval ka kogu riigi majandus- ja rahandusolukorrale on vajalik tänaseks juba riigikokku jõudnud seaduseelnõude menetlemine peatada ja viia läbi töövõimereformi eesmärkide ja teostamise viiside läbiarutamine riiklikult tähtsa küsimusena. Sellesse tuleb kaasata nii poliitilised parteid, erialased sõltumatud partnerid ja tänaseks juba jõuliselt organiseerunud sihtgrupid.

Riigikogu peahoone eest suundub puuetega inimeste delegatsioon edasi Stenbocki maja juurde, kus soovib pöördumise üle anda ka peaminister Taavi Rõivasele.