Eesti uudised

Puudega inimesed tulevad taas tänavale (5)

Toimetas Kaspar Käänik, 5. oktoober 2014 14:07
Foto: Laura Oks
11. oktoobril ajavahemikul kella 12st kuni 13ni kogunevad puudega inimesed maakonnakeskustes üleriigilisele töövõimereformivastasele meeleavaldusele.

Piketid toimuvad üheaegselt Tartu raekoja platsil, Rakvere keskväljakul, Viljandi Vabaduse platsil, Narva FAMA keskuse esisel platsil, Pärnu Port Arturi esisel platsil ning Tallinna Vabaduse väljakul, kus võtavad sõna ka korraldajad.

Samal teemal

"Puudega inimesed tahavad valitsusele edasi anda selge sõnumi – nad on vastu töövõimereformile sellisel läbimõtlematul kujul nagu valitsus seda on kavandanud ning nad nõuavad valitsuselt ja riigikogult aja mahavõtmist, reformikava uut ja süsteemset läbitöötamist ning õigetele alustele seadmist," ütles Eesti Hooldajate Liidu juht Tiina Kangro.

"Töövõimereform on väga suur riiklik projekt, mis mõjutab otseselt enamat kui 100 000 puude või püsiva terviserikkega inimest. See puudutab ka nende tulevasi saatusekaaslasi, hooldajaid, lähedasi, pereliikmeid ja nendega töötavaid spetsialiste. Riigi majandusarengu ja finantsilise jätkusuutlikkuse kaudu on reform seotud kõikide Eesti elanike elukeskkonna ja elukvaliteediga," rääkis Kangro.

"Praegu riigikogus arutlusel oleva töövõimereformi seaduseelnõu vastuvõtmisel luuakse vaid kuvand vilkast tegutsemisest ja puudega inimeste aitamisest tööturule," ütles Kangro. "Kui reform praegusel kujul käivitada, võib paljude puudega inimeste olukord paranemise asemel koguni halveneda. Just seepärast kutsume üles kõiki puudega, aga ka puudeta inimesi, terveid ja haigeid, noori ja vanu inimesi tulema koos meiega tänavale, et öelda valitsusele ja riigikogule – see töövõimereform vajab muutmist!"

Töövõimereform on vajalik, kuid seda tuleb muuta järgnevalt:

  • Reformiga peavad kaasnema puudega inimestele ja neid hooldavatele perekondadele kogu Eestis kättesaadavad sotsiaal- ja tugiteenused. Nende tagamiseks peab riik saavutama omavalitsustega vettpidava kokkuleppe. Ühe prioriteedina tuleb koduseinte vahelt vabastada omastehooldajad, et nad saaksid tööle naasta. Selleks tuleb nende hoolealustele tagada vajalikud hoolekandeteenused.
  • Tööandjatele tuleb luua asjakohased soodustused ja stiimulid, mis kompenseerivad erivajadustega töötajate rakendamisega seotud lisakulud. Sotsiaalse ettevõtluse tekkeks on vaja tõukemeetmeid.
  • Võimetekohane haridus peab olema tagatud kõigil haridustasemetel, see on eeldus iseseisvaks toimetulekuks ja töötamiseks. Tuleb tagada kooli lõpetavate puudega noorte ligipääs tööturule, samuti tõhustada juba töötavate puudega inimeste kaitset terviseprobleemide tõttu tööturult väljalangemise vastu.
  • Töövõimereformile tuleb koostada kulu-tulususe analüüs ja rakenduskava ning teha riski- ja finantsanalüüs. Vaja on lähtuda reeglist, et kui süsteemi muuta, tuleb seda teha informeeritult ja teadlikke meetmeid valides.
  • Kui sinu kodukohas piketti ei toimu, aga tahad puudega inimestega koos oma õiguste eest seista, siis anna sellest teada kirjutades e-postiaadressil toovoimereform@gmail.com. Sul aidatakse leida lähim koht ja võimalus osalemiseks.
  • Kõiki, kes jagavad muret, kutsutakse liituma petitsiooniga: "Pöördumine tööealiste puudega inimeste, töövõimetuspensionäride ja omastehooldajate kaitseks töövõimereformi rakendumisel", mille annavad korraldajad üle valitsusele, riigikogule ja presidendile. Petitsioonile saab allkirja anda SIIN!

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee