Foto on illustratiivne.Foto: PantherMedia / Scanpix
BNS 20. september 2014 14:59
Eesti Naistearstide Seltsi presidendi Made Laanpere sõnul näitab sotsiaalministeeriumi tellimusel läbiviidud uuring, et ligi pooled Eestis elavad inimesed süüdistavad toimepandud seksuaalvägivallas ohvrit.

Laanpere sõnul on ühiskond täis seksuaalvägivalda puudutavaid müüte, mis mõjutavad mitte ainult selle toimepanijaid, vaid ka ohvreid ja abiandjaid. "Näiteks sellel aastal Eesti elanikkonna hulgas sotsiaalministeeriumi tellimusel läbiviidud uuring näitas, et pooled Eesti inimesed – nii mehed kui naised vanuses 16 kuni 74 aastat – leiavad, et ohver on oma riietusega süüdi selles, et teda vägistatakse. Meie üks mõte ongi see, et muuta inimeste ja esmajoones abiandjate hoiakuid ohvrite ja toimepanijate suhtes," ütles Laanpere BNS-ile.

Laanpere sõnul on ühiskonnal oluline hakata mõistma, et igasugune vägivald on taunitav ja ohver ei ole kunagi vägivallas süüdi. "Sõnum ei ole see – nagu sageli püütakse öelda, et naised või tüdrukud, ärge minge välja, ärge kandke lühikesi seelikuid –, vaid see, et igasugune vägivald on lubamatu," rääkis Laanpere ja tõdes, et vägivald sünnitab vägivalda, kuna enamik vägivallategude toimepanijaist on lapseeas ise vägivalda kogenud.

"Eesti jääb seksuaalvägivalla levimuselt üsna keskmiste hulka. Ka uuringud ei peegelda selle probleemi täielikku ulatust, sest kui ühiskonnas sellest ei räägita, siis ei julgeta sellest isegi uuringutes raporteerida. Paradoksaalselt näiteks on kõige rohkem seksuaalvägivalda hoopiski Põhjamaades, mis tegelikult kindlasti nii ei ole, aga see ühiskond on avatud, et sellel teemal rääkida. Täiesti ootamatult näitas uuring ka näiteks seda, et naistevastast vägivalda peetakse kõigis 28 Euroopa riigist Eestis kõige väiksemaks probleemiks – Eesti naised arvasid, et see ei ole Eestis probleem," refereeris Laanpere kaks aastat tagasi kõigis Euroopa Liidu riikides läbiviidud uuringu tulemusi.

Laanpere sõnul jookseb seksuaalvägivallale põhjuste omistamise lõhe Eestis mööda rahvuste piire. "Kui näiteks 77 protsenti vene noormeestest arvab, et tüdruk on selles ise süüdi, et teda vägistati, kui ta enne seda lubas ennast kallistada ja suudelda, siis näiteks 77 protsenti Eesti tüdrukutest peab seda täiesti lubamatuks. Tegelikult on vene rahvusest inimeste hulgas rohkem neid, kes vägivalda õigustavad," selgitas Laanpere ja lisas, et ühiskonnale suunatud teavituskampaaniates tuleb eri rahvusgruppideni viia sõnum neile sobivas vormis ja ka sobivas keeles.

Eesti Seksuaaltervise Liit soovib Laanpere kinnitusel moodustada võrgustiku erinevate spetsialistide vahel, kelleks on meedikud, kohtumeedikud, psühholoogid, psühhoterapeudid, juristid, prokurörid ja politseinikud, et abistada seksuaalvägivalla ohvrit ilma teda taasohvristamata. "Meie eesmärk on need spetsialistid kokku koguda ja neid koolitada, et nad ohvriga kokku puutudes oskaksid professionaalselt käituda," ütles Laanpere, kelle sõnul ei seisne seksuaalvägivald ainult vägistamises; ning ka seksuaalvägivallast tulenevad traumad pole pelgalt füüsilised.

"Seksuaalvägivalla tagajärjed on ohvri jaoks sageli väga pikaajalised, seotud väga tõsiste vaimse tervise häirete ja sotsiaalsete probleemidega," rääkis Laanpere ning tõi näiteks seksuaalvägivalla ohvri traumajärgsed lähisuhteprobleemid ja käitumismallid oma lastega. "Füüsilisi vigastusi on väga harva. Enamasti on need väga pikaajalised vaimse tervise häired, mis saadavad ohvreid terve elu, " täpsustas ta.

Eesti Seksuaaltervise Liit korraldas reedel Tallinnas avaseminari projektile "Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine". Projekti üldeesmärk on seksuaalvägivalla ja inimkaubandusega seotud seksuaalvägivalla leviku ja mõjude vähendamine avalikkuse teavitamise, ohvreid abistavate teenuste loomise ning eri valdkonna spetsialistide teadlikkuse ja koostöö suurendamise kaudu Eestis.