Eesti uudised

Eesti seadused ametniku röövimisjuhtu ette ei näe (11)

Küllike Rooväli, 19. september 2014 07:00
VABANEMISENI TÖÖL?: Ilmselt maksab kaitsepolitsei Venemaal vanglas istuvale ametnikule Eston Kohverile palka seni, kuni ta vabastatakse. Foto: RTV VIDEOKAADER
Kaitsepolitsei hoolitseb igati oma kolleegi Eston Kohveri perekonna eest

Kuigi Eesti seadused otseselt ei sätesta, kas teenistusülesannete täitmisel röövitud kaitsepolitseinikule Eston Kohverile tuleks palka edasi maksta või mitte, sest vahi all olles ta ju tegelikult tööd ei tee, teeb kapo seda siiski.

Samal teemal

Kaitsepolitsei komissar Eston Kohver on pärast Eesti territooriumilt röövimist ja venelaste poolt vangistamist sattunud ka kodumaal õiguslikku vaakumisse, sest Eesti seadused ei näe ette olukorda, kus ametnik on töö ajal välismaal vangis.

See on Eesti õiguskaitseorganite praktikas esimene ametniku röövimise juhtum, seega pole siinsed seaduseandjad kunagi mõelnud selle peale, et töö ajal röövitule mingeid sotsiaalseid tagatisi luua.

Nii näeb politsei ja piirivalve seadus teenistusülesandeid täitvale ametnikule sotsiaalse tagatisena ette hüvitise hukkumise ja töövõimetuse korral, milleks on kümne aasta palk. Samuti on ette nähtud matusekulude katmine ja erineva suurusega hüvitised invaliidistumise ja vigastuste korral.

Röövitu pere saab tuge

Ebaseaduslikult vangistatust ei kõnele aga seadus poolt sõnagi, millest võib järeldada, et Kohverile pole ette nähtud ei töötasu ega võimu säilimist, rääkimata juba kannatuste kompenseerimisest või koduigatsustasust, mida makstakse näiteks eurosaadikutele.

Kaitsepolitsei pressiesindaja Harrys Puusepp vastab Õhtulehe küsimustele, et loomulikult ei jäta kaitsepolitsei Kohverit ega tema peret hätta.

"Me hoolitseme tema perekonna eest, aga keerulist olukorda arvestades ei saa me öelda, kuidas," märkis komissar Puusepp. "Ja loomulikult laekub palk tema arvele ka edaspidi."

Ometi kinnitab temagi, et kehtivas õiguses puudub regulatsioon sotsiaalsete tagatiste kohta teenistuskohustusi täitvalt politseiametnikult ebaseaduslikult vabaduse võtmisel.

Sellest võib järeldada, et ka siis, kui röövlid poleks Kohverit viinud Venemaale, vaid hoiaksid teda kinni kusagil siinsamas, ei näeks seadus ka sel juhul ette talle palga maksmist. Samas ei keela seadus otseselt seda siiski teha.

"Eesti õigus ei reguleeri juhtumeid, mil teenistussuhe oleks võimalik peatada või lõpetada või peatada palga maksmine ametnikult ebaseaduslikult vabaduse võtmisel," lausus Puusepp.

Kohver on endiselt tööl

Kapo seisukoha järgi on Kohver praegu tööl ja tal on säilinud kõik kaitsepolitsei ametniku õigused.

Avaliku teenistuse seaduse järgi peatub ametniku avaliku võimu teostamise õigus ajaks, kui ametnik on arestis või vahi all. See paragrahv on aga loodud pigem siiski seda silmas pidades, kui ametniku suhtes tekib kuriteokahtlus kodumaal ja ta vahistavad omamaised ametivõimud.

"Konkreetsel juhul eeltoodud säte ei kohaldu. Seda juba ainuüksi põhjusel, et Eesti riik on kinnitust saanud, et Kohveri vägivaldne Venemaale viimine ja seal vangis hoidmine on seadusvastane," märkis Puusepp.

Et politseiametnikult võeti vabadus Eesti territooriumil ja teenistusülesannete täitmise ajal ning puudub seadusesäte, mis sellisel juhul teenistussuhteid reguleeriks, on kapo seisukohal, et Kohveri teenistussuhe jätkub.

"See tähendab, et talle jätkatakse ka palga maksmist," lausus Puusepp. "Toetume oma otsuses sellelegi, et avaliku teenistuse seadus ütleb, et ametiasutus peab teenistus- ja usaldussuhte raames seisma hea ametniku teenistushuvide eest."

Kuni 5. septembrini, kui venelased Kohveri röövisid, polnud iseseisvuse taastanud Eestis teada ühtegi juhtumit, kus teenistuskohustusi täitvalt politseiametnikult oleks võetud vabadus ja viidud ta jõuga võõrriiki.

Riigiprokuratuur esitas Venemaale õigusabitaotluse

Riigiprokuratuur esitas eile Vene Föderatsiooni pädevale õigusasutusele taotluse Eston Kohveri kinnipidamise ja tema suhtes korraldatava kriminaalmenetluse kohta ametliku info saamiseks.

Kaitsepolitseiamet alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust karistusseadustiku ebaseadusliku vabaduse võtmise ja vägivallaga Eesti vabariigi riigipiiri ja ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise tunnustel.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee