Foto: Aldo Luud
Eesti uudised
18. september 2014 07:00

Riigikohus arutab Tallinna linna kaebust tunnistada erakooliseadus osalt kehtetuks

Riigikohus arutab Tallinna taotlust tunnistada kehtetuks erakooliseaduse sätted, mis kohustavad omavalitsust hüvitama erakoolipidamisega seotud tegevuskulud ilma riigi rahastamiseta.

Tallinna linnavolikogu on esitanud riigikohtule taotluse erakooliseaduse vastava paragrahvi kehtetuks tunnistamiseks. Praeguseks on kohtuasjas küsitud menetlusosalistelt arvamused, ütles Tallinna õigusdirektor Priit Lello. Taotlus vaadatakse riigikohtus läbi 30. septembril. Tallinnal on mitu kohtuasja erakoolidega nende tegevuskulude katmise kohta, kuues asjas on kohtuotsus jõustunud. Nelja otsuse puhul kohustas kohus Tallinnal tasuma erakoolide esitatud tegevuskulude arved ja ühel juhul tuli seda teha osaliselt.

Nii näiteks taotlesid ASi Rocca al Mare Kool ja ASi Audentes Tallinna halduskohtule esitatud kaebuses, et Tallinna kohustatakse eraüldhariduskooli tegevuskulusid hüvitama. Audentes palus linnal tasuda 231 119 eurot, Rocca al Mare Kool palus maksta 403 861 eurot.

Tallinn leiab, et erakooliseaduse järgi pannakse Tallinnale rahaline kohustus osaleda eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises, mille tulemusena väheneb linna vabalt käsutatav raha, mis ühtlasi piirab linna õigust ja võimalust korraldada kohaliku elu küsimusi, sh otsustada, milliseks otstarbeks ja millises ulatuses kulutada linnaeelarves kohaliku elu küsimuste lahendamiseks eraldatud raha.