Õhtuleht (31. juuli 2014)Foto: Õhtuleht
Toimetas Kaspar Käänik 11. september 2014 16:23
Politsei- ja piirivalveameti (PPA) sisekontrollibüroo esitas kahtlustuse võimuliialduses politseinikule, kes Patarei vangla territooriumil "Kultuuritolmul" toimunud kinnipidamise käigus lõi uurimisandmeil põhjendamatult kinnipeetut, kasutades liigset jõudu. 

Kriminaalasja eeluurimise käigus koguti tõendeid 12. juuli öösel Patarei vangla territooriumil toimunud vahejuhtumi kohta. PPA sisekontrollibüroo uurijad tegid seni kogutud tõendite põhjal kindlaks, et sündmuse lahendamisel lõi üks politseinikest korduvalt 28aastast kinnipeetut. Kahtlustuse kohaselt ületas politseinik sellega jõu kasutamisel lubatud intensiivsuse piiri.

Sündmust lahendanud teiste politseinike käitumises kuritegu ei tuvastatud, sealhulgas ei leitud, et politsei teenistuskoera kasutamisega oleks rikutud seadust.

Põhja prefekt Kristian Jaani sõnul on politsei võtnud juhtunu asjaolude selgitamist täie tõsidusega. "Sisekontrollibüroo uurijad kuulasid üle enam kui 30 tunnistajat, sealhulgas turvataktika asjatundjaid. Uurimise käigus koguti täiendavaid andmeid politseinike tegevuse kohta sündmuskohal, kuid üheselt ei õnnestunud välja selgitada, mis toimus peopaigas enne hädaabikõne tegemist ning millest algas konflikt turvatöötajatega," ütles Jaani.

"Tagantjärele hinnates ja iga asjaolu läbi kaaludes on selle sündmuse lahendamisel mitmeid kohti, millest õppida. Lubamatu on aga kinnipeetava löömine, kui tegemist pole ründe tõrjumisega. Politseinik peab ka ärevas olukorras ning vastupanu osutava inimese puhul iga oma taktikalist käiku kaaluma ega tohi kõrvale kalduda talle antud õigustest," lisas Jaani.

Võimuliialduse kriminaalasja eeluurimine PPA sisekontrollibüroos on praegu lõpujärgus ja lähiajal saadetakse materjalid prokuratuuri, kus otsustatakse menetluse edasine käik.

Neljapäeval lõpetas PPA sisekontrollibüroo ka kriminaalmenetluse kõrval läbi viidud teenistusliku kontrolli, mille käigus uuriti politseinike tegevuse vastavust PPA-sisestele õigusaktidele ning seadustele, millest politsei peab oma tegevuses lähtuma. Sündmuse lahendamises esines küll taktikalisi puudusi, mida tulevikus täpsemate juhiste ja koolitustega parandada, ent distsiplinaarsüütegusid toime ei pandud, leidis politsei.

Sama sündmusega seoses on esitatud 25aastasele mehele kahtlustus avalikku korda kaitsnud võimuesindaja ründamises, mis seisnes politseiniku löömises.

12. juulil kella ajal sai politsei teate massikaklusest Patarei vangla territooriumil toimunud Kultuuritolmu festivalil. Väljakutsele reageeris kolm politseipatrulli ning kinni peeti 25- ja 28aastane mees, kes osutasid politseile vastupanu. Juhtumi lahendamisel kasutas politsei teenistuskoera.

Kriminaalasja kohtueelset uurimist viib läbi PPA sisekontrollibüroo ja juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.