Foto: Mupo
Õhtuleht.ee 10. september 2014 16:24
Lugu muudetud 2. jaanuaril 2019 vastavalt Õhtulehele laekunud avaldusele ja Õhtulehe reeglistikule. 

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet käis täna taas kontrollimas Õle tänaval ebahügieenilistes tingimustes elavaid koeri. Lisaks - majaelanike mure ja rahulolematus esimesel korrusel elava vanaproua tegevuse pärast nii koerte pidamisel, avaliku korra tagamisel kui ka üleüldisel ühist eluruumi jagava korteriühistu (KÜ) elanike huvide räigel riivamisel.

Mupo kohale saabudes informeerisid KÜ esindajad oma nördimust pidevalt haukuvate koerte pärast, samuti olid nad mures korterist kostunud appihüüete pärast, mis viimasel kahel päeval olid asendunud vaid koerte haukumise ja klähvimisega. Vanainimest ei olnud naabrid aga juba mitmeid päevi näinud. Samuti oli korterist lähtuv hais endisemast intensiivsem. See andis aluse edasiseks tegutsemiseks.

Korteriühistu esindaja kutsus kohale päästeameti, et kontrollida olukorda korteris. Kohale kutsuti ka politsei, Tervise- ja Veterinaarameti ja Loomade Hoiupaiga esindajad. Pärast esimesi katseid proovida ust avada, selgus, et vanainimene on siiski korteris, kuid keeldub ust avamast ning läbirääkimisi pidamast.

Lõplik lahendus saabus politsei välijuhi sekkumisel:  vanainimene vaadati kiirabibrigaadi poolt läbi ning toimetati arstlikule läbivaatusele, koerad  Loomade Hoiupaika. Kohal viibinud KÜ esindajad, meditsiinitöötajad, päästeameti eksperdid ja ka politsei olid korteris avanenud olukorrast šokis.

Munitsipaalpolitsei Amet tänab asjalikku kiirabibrigaadi, Päästeametit ja eriline tänu läheb kohal käinud politsei välijuhile, tänu kelle resoluutsele ja otsustavale käitumisele said päästetud elus esimest korda värske õhu kätte viidud koerad ja kaua vanainimese neurootilist ning vastutustundetut elustiili taluma pidanud majaelanikud.

Kokku toimetati Loomade Hoiupaika üheksa koera, kes olid ilmselgelt omavahelise kooselu jooksul soetatud ning osad neist esialgsel välisel vaatlusel ka halvas seisus.