Seksuaalvähemuste toetuskontsert "Oma Festival" kino Sõprus esisel platsil. Foto: TEET MALSROOS
Õhtuleht.ee 9. september 2014 13:22
Projekti "Erinevus rikastab" raames Turu-Uuringute AS poolt läbi viidud avaliku arvamuse uuringust selgub, et hoiakud lesbide, geide, biseksuaalsete ja transsooliste (LGBT) inimeste suhtes ei ole võrreldes kahe aasta taguse ajaga oluliselt paremaks muutunud.

Võrreldes kahe aasta taguse uuringuga on hoiakud muutunud mõnevõrra negatiivsemaks Eesti venekeelse elanikkonna seas.

Uuringu järgi peavad homoseksuaalsust sarnaselt kahe aasta tagusele uuringule vastuvõetavaks 34 protsenti Eesti elanikest, 59 protsenti ei pea. Need, kes peavad homoseksuaalsust vastuvõetamatuks, arvavad seda eelkõige seetõttu, et see on nende arvates loomu- ja loodusevastane (24%) või seetõttu, et peavad seda ebameeldivaks või ebanormaalseks (20%). Religioossed põhjused on suhteliselt ebaolulised (4%).

“Uuringu tulemused näitavad, et riik, kogu ühiskond tervikuna ja iga inimene eraldi peavad rohkem tegema, et Eesti lesbid, geid, biseksuaalid ja transsoolised oleksid väärtustatud võrdselt kõigi teiste inimestega.” ütles projektijuht ja Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper. “Surve hoiakute muutumiseks negatiivsemaks tuleb nii Venemaa meedias levivast homofoobsest propagandast kui ka kooseluseaduse vastaste eelarvamustele rõhuvast retoorikast.” lisas ta.

Projekti uuringute koordinaator Egert Rünne sõnas: “Negatiivsed hoiakud võivad viia vägivalla, diskrimineerimise või ebavõrdsete võimalusteni nii LGBT inimeste kui ka nende pereliikmete jaoks. Teisalt mõjutavad negatiivsed hoiakud Eesti atraktiivsust kõrge kvalifikatsiooniga professionaalide jaoks ning Eesti inimeste valikuid Eestisse jääda või siit lahkuda.”

Uuringu jaoks viidi mais ja juunis läbi personaalintervjuud vastajate kodudes, kokku küsitleti 1010 inimest üle Eesti.