Foto: TIINA KÕRTSINI
Mailis Reps, riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees 8. september 2014 18:32
Eesti paratamatu reaalsus, mida ka kõige suurema tahtmise juures vältida ei saa, on asjaolu, et meil elab enam kui 60 000 last vaesuses. Neist kolmveerand elab absoluutses vaesuses. See tõstatab terava küsimuse, kuidas tuua need tuhanded lapsed vaesusest välja?

Tubli samm on astutud kahe hiljutise otsusega, mille eest on riigikogu sotsiaalsemad jõud võidelnud juba aastaid. Pean siin silmas lastetoetuse suurendamist ning uuest aastast kehtima hakkavat laienenud koolitoidu toetust, mis tagab sooja söögikorra gümnaasiumiõpilastelegi. Pere majanduslikust olukorrast sõltuvalt võib tasuta koolitoit olla lapsele ainus toidukord päevas.

Olgugi et võimalused on paranenud, säilib endiselt murekohti. Tundub uskumatu, kui väikese summa eest peavad koolide kokad lõunaportsjoni valmis tegema. Summa, 78 eurosenti, on püsinud paigal juba aastaid, olgugi et toidukaupade hinnad Eestis on viimase kümne aastaga kasvanud koguni 58 protsenti. Võrreldes 2010. aastaga on toiduained kallinenud 23 protsenti. Koolilõuna toetus on samal ajal tõusnud vaid neli protsenti. Selleks, et koolilõuna oleks inflatsiooni arvestades 2010. aasta tasemel, peaks koolilõuna toetus tõusma vähemalt 90 sendile. Tänane 0,78 euro suurune toetus on selgelt ajale jalgu jäänud ning vajaks tegelikkuses kasvu ühele eurole.

Leidub ka omavalitsusi, kes pakkusid gümnasistidele tasuta sööki juba enne, kui gümnaasiumiastmele toetus eraldati. On ka neid, kes riigi toetust omapoolsete vahenditega kasvatavad. Näiteks Tallinna linn suurendas tänavu koolidele eraldatava toetuse 37 sendilt 56 sendile ja nii ulatub pealinna koolilaste koolitoidu maksumus tervelt 1,34 euroni. Kohalikele omavalitsustele on aga riik kahjuks peale pannud palju koormiseid ja kohustusi, mistõttu puudub suuremal osal neist võimalus eraldada raha veel ka koolilõuna toetuse kasvatamiseks.

Kui arendada koolitoidu temaatikat edasi, tasuks ühtlasi mõelda hommikusöögi võimalikkuse peale. Ma ei näe põhjust, miks ei võiks koolid pakkuda vajadusel ka hommikuputru, mis oleks ühest küljest kasulik laste tervisele ning teisest küljest kinnistaks laste regulaarseid toitumusharjumusi. Sisuliselt lahendame mitu probleemi ühe hoobiga.

Peale tasuta koolitoidu tuleks võimalusena välja käia ka tasuta toiduportsjon lasteaias. Vastava eelnõu esitas Keskfraktsioon juba 2011. aastal ning eesmärk on see eelnõu ka reaalsuseks muuta.

Kommentaarid  (9)

12. september 2014 19:25
Kallid erakondlased.pakun välja ,et võiks tõsta peretoetust lastele ,kes peale gümnaasiumi lähevad ülikooli,sest mina,kui pensionär ei suuda anda oma lapsele kõrgharidust ilma peretoetuseta.peretoetus võiks lõppeda 24 aastaseks saamisel.laps õpib hästi ja otsib juhuslikke ülikoole ,kus saab tasuta õppida,aga tore oleks,kui ta saaks minna õppima seda,mis talle meeldib,isegi kui selle eest peaks kuigi palju maksma.olen eestkostja ja selle rahaga saaks edasi liikuda,kui selle maksmine jätkuks ,kuni lõpetab ülikooli.
Ants Rannula 12. september 2014 09:07
Varsti läheneb valimine ja juhme valijaid on vaja püüda!
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS