Eesti uudised

1. oktoobrist jõustub uus liikluskindlustuse seadus 

Õhtuleht.ee, 8. september 2014 09:28
Foto: Peeter Langovits / Postimees
1. oktoobrist jõustub uus liikluskindlustuse seadus. Pakkumaks võimalust saada mugavat ja asjakohast teavet uue seadusega kaasnevate muutuste kohta, avas liikluskindlustuse fond uut seadust tutvustava veebilehe.

"Liikluskindlustuse põhialused ei muutu. Üleminek uuele seadusele ei mõjuta väljastatud poliiside kehtivust ja peaks jääma enamikule liiklejaist märkamatuks," selgitas liikluskindlustuse fondi juhatuse liige Lauri Potsepp. "Liikluskindlustus on jätkuvalt kohustuslik vastutuskindlustus. Kindlustusandja hüvitab kannatanule sõiduki juhi asemel kahju, mille hüvitamise kohustus on kahju põhjustanud sõidukijuhil," lisas Potsepp.

Rõhutamist väärib, et senised liikluskindlustuse lepingud kehtivad poliisil märgitud kindlustusperioodi lõpuni ja neid ei ole uue seaduse jõustudes tarvis muuta. Ka nõuded, mis on tekkinud enne uut seadust toimunud juhtumitest, käsitletakse senisel viisil.

1. oktoobrist jõustuvaid muutusi:

  • Täna eraldiseisvate kindlustuslepingu ja poliisi asemel hakatakse väljastama vaid üht dokumenti. Nii nagu tavaliste kindlustusteenuste puhul sõlmitakse ka liikluskindlustuses edaspidi kindlustusleping ja selle kohta väljastab kindlustusandja poliisi. Seega väheneb eri dokumentide hulk.
  • Kindlustusvõtjana saab lepingu sõlmida iga kindlustushuviga isik. Seni pidi lepingu sõlmima alati sõiduki omanik.
  • Täpsustatud on kindlustusandja kohustusi automaatselt pikeneva lepingu puhul. Enne lepingu pikenemist uueks perioodiks peab kindlustusandja esitama kliendile uue perioodi tingimused ja kliendil on võimalik vahetada kindlustusandjat.
  • Täpsustatud on kindlustuslepingu kehtivust sõiduki omaniku muutumisel. Tagatud on, et kindlustuskohustus on igal ajahetkel täidetud.
  • Kindlustuskohustust ei rakendata sõidukeile, mille kohta on vaid kirje liiklusregistris. Sõidukite, mille tehnoülevaatuse kehtivuse ja viimatise kindlustuspoliisi kehtivuse lõpust on möödunud kaks aastat, arvelolek liiklusregistris peatatakse.
  • Kindlustuskohustuse täitmine tagatakse sundkindlustusega. Senist lepinguta sõidukite menetlust on täpsemalt reguleeritud, sh näiteks võivad vanasõidukid ja võistlusautod olla kindlustuslepinguta tähtajatult, kui neid liikluses ei kasutata.
  • Kindlustussumma suureneb. Näiteks isikukahju kindlustussumma suureneb seniselt 5 miljonilt eurolt 5,6 miljoni euroni ühe kindlustusjuhtumi kohta.
  • Täpsustatud on kahju hüvitamise asjaolusid, näiteks ülalpidamishüvitise arvutamise üksikasju, sõiduki taastusremondi tegija valikut jmt.
  • Liikluskindlustuse vaidlusi hakkab lahendama kindlustuslepitaja. Juba aastaid on Eesti Kindlustusseltside liidus edukalt tegutsenud kindlustuse lepitusorgan. Nüüd kasutatakse senist kogemust ka liikluskindlustuse vaidluste lahendamiseks. 

Samal teemal

01.09.2014
Jõustuv liikluskindlustuse seadus muudab asjaajamise mugavamaks