Helmen KüttFoto: Tiina Kõrtsini
Toimetas Geidi Raud 28. august 2014 10:52
Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt kohtus kolmapäeval meeste kriisinõustamise ja toetamisega tegelevate organisatsioonide esindajatega ja tõdes, et mehed ei peaks häbenema suhtevägivalla ohvrina abi otsimist.

Küti sõnul ei ole lähisuhetevägivallast rääkides õige omistada teatud käitumisviise ainult meestele või naistele.

"Vägivallaohvriks langedes küsivad naised sagedamini abi. Mehed seevastu ei taha ennast vägivallaohvriks tunnistada ning üritavad reeglina probleemidega ise toime tulla. See on kindlasti vale hoiak ning abi ja nõu küsimist ei tohiks häbeneda," leiab minister.

MTÜ Meeste Kriisikeskuse juhataja Renee Nahkuri sõnul on meeste probleemidele seni pööratud ebaõiglaselt vähe tähelepanu.

"Meie keskus ei vastandu kellegagi ning on olemuselt pigem meeste maailmas toimuva koondaja ja kajastaja. Soovime suunata oma ressursid ennetus- ja teavitustööle, et ühiskond märkaks rohkem meeste kriise ja olemust ning mehed ise oskaks enda eest seista ning raskes olukorras ka abi ja nõu küsida," selgitas Nahkur.

"Samuti tuleb meeles pidada, et iga suhe on alati kahepoolne ning kriisi puhul tuleb tegeleda mõlema sugupoolega," lisas ta.

Kohtumisel leiti, et koostöö ministeeriumi ning meeste huvide eest seisvate organisatsioonidega on oluline.

Edaspidi otsitakse võimalusi kaasata organisatsioone erinevatesse aruteludesse, ministeeriumi tegevuste planeerimisse ja erinevate arengukavade koostamisse.