Eesti uudised

Algab Kalaranna tänava ehitus (6)

Toimetas Kaspar Käänik, 26. august 2014 14:47
Foto: Joel Tammet / aerofotod.com
Põhja puiestee ja Tööstuse tänava vahel kulgeva killustikkattega kultuurikilomeetri asemele valmib 2015. aasta augustiks uus 1,75 kilomeetri pikkune läbivalt 1+1 sõidurajaga Kalaranna tänav.

Tööde käigus rajatakse asfaltkattega nelja meetri laiune kergliiklustee, rekonstrueeritakse Noblessneri laevatehase raudteeviadukt ning sõidutee merepoolsele küljele rajatakse kahe meetri laiune kõnnitee, edastab raepress.

Samal teemal

Kalaranna tänav on kõigis aspektides (sh müra, õhureostus, visuaalsus, liikumisvõimalused jms) projekteeritud selliselt, et piirkonnas elavatele ja töötavatele ja jalutusretkedel viibivatele inimestele on tagatud meeldiv ning tervislik linnakeskkond. Tööde käigus rajatakse energiasäästlik tänavavalgustus ja ülekäiguradadele, mis on projekteeritud ohutussaartega, rajatakse erivalgustus.

Tänasel kultuurikilomeetril olevaid valgustusmaste taaskasutatakse ülekäiguraja- ja kõnniteevalgustitena. Musta-valge triibulised piirdepostid ja kilomeetripostid taaskasutatakse jalgratta- ja jalgtee lahenduses, et oleks tagatud olemasoleva sümboolika järjepidevus.

Kalaranna tänavale rajatava haljastuse kontseptsiooni kujundamisel on lähtutud põhimõttest, et kasutatakse kogu tee ulatuses teemaale sobivaid liike. Samuti on üheks oluliseks aluseks optimaalsed tulevased haljastuse hoolduse kulud. Rajatava haljastuse põhikontseptsioon näeb ette terve teekoridori ulatuses nelja rea (2+2) puude istutamist paralleelselt teega, kõnniteega ja jalgrattateega. Teekoridoris, kuhu tehnovõrkude paigutusest tingituna ei saa puid kasvama panna, on projekteeritud põõsaste istutusalad.

Kalaranna tänava ehitusprojekti koostas SWECO Projekt AS. Ehitustööd teostab AS Teede REV-2. Ehitustööde kaasfinantseerijaks on Riigi Kinnisvara AS, AS Gaasivõrgud, BLRT Grupp AS, Elektrilevi OÜ ja AS Tallinna Küte. Ehitustööde kogumaksumus on 6,2 miljonit eurot ning tööde valmimise tähtaeg on august 2015.

Liikluskorralduses peab ehituse ajal peab arvestama ehitatava teega ristuvate juurdepääsude tagamisega kuid ligipääs naabruses paiknevatele kinnistutele võib olla tavapärasest keerulisem.

Samal teemal

14.08.2015
TEHTUD: Põhja-Tallinnas avatakse Kalaranna tänav
30.00.2015
APPI! Maaomanik tahab Kalaranna aiaga sulgeda
15.09.2014
Kultuurikilomeetrist saab Kalaranna tänav
20.02.2014
Taavi Aas: loodame, et suvel läheb siiski Kalaranna tänava ehituseks