Krimi

Suitsetajatega ühte kambrisse paigutamine ei toonud vangile valuraha 

BNS, 25. august 2014 15:44
SuitsetajaFoto: PantherMedia / Scanpix
Tartu halduskohus jättis möödunud nädalal langetatud otsusega rahuldamata kinnipeetava Kalev Kallari kaebuse Tartu vangla vastu 4200-eurose kahju hüvitamise nõudes ning kohustamisnõudes tema ümberpaigutamiseks sõltuvusvabasse osakonda.

Kohtule esitatud kaebuse järgi loobus Kallar selle aasta 1. jaanuaril suitsetamisest. Ta informeeris sellest ka vanglat ja palus end kokku paigutada mittesuitsetava kinnipeetavaga. Sellegipoolest paigutati ta ümber suitsetava kinnipeetava juurde.

Samal teemal

Kohus leidis, et kas kaebaja kambrikaaslane on suitsetaja või mitte, ei saa tema õigusi rikkuda, sest kambris suitsetamine on keelatud. Kambrites ei ole lubatud suitsetada ja sigaretid antakse vangla hoiule. Vangistusseadus ega teised vangistust reguleerivad õigusaktid ei sätesta, et kinnipeetavate paigutamisel kambrisse tuleb arvestada kinnipeetava suitsetamisharjumustega.

Kohus leidis, et mittesuitsetaja kinnipeetava õiguste rikkumine võib tuleneda kambris tegeliku suitsetamise faktist, mitte aga ainuüksi sellest, et kaebaja peab jagama kambrit isikuga, kes suitsetab. Kaebajal on õigus ja kohustus viivitamatult teavitada vanglateenistust kõikidest asjaoludest, mis võivad ohustada vangla julgeolekut ja sisekorda ning teise isiku elu ja tervist, sealhulgas suitsetamiseeskirjade rikkumisest.

"Toimiku materjalidega ei ole tõendatud, et vangla ei suuda tagada kambrites suitsetamiskeelu järgimist. Ei ole leidnud tõendamist, et kambris, kus viibis kaebaja, tegelikult suitsetati. Kaebaja ei ole viidanud vanglale esitatud vaides, kahju hüvitamise taotluses ega kaebuses kohtule, et tema kambrikaaslane suitsetaks kambris. Seega ei ole tõendatud, et kaebaja oleks sunnitud viibima ühes kambris suitsetamiskeeldu rikkuva kinnipeetavaga," märkis kohus.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee