Juhtkiri

Juhtkiri | Parem hilja, kui mitte kunagi (3)

Õhtuleht, 17. august 2014 17:45
Foto: ALDO LUUD
Kiirlaenuturg vajab kontrolli, kuid selle reguleerimisega oleks võinud juba mitu aastat tagasi algust teha.

Täna tegutseb Eesti kiirlaenuturul üle saja ettevõtte ning kui nende hulka arvata ka Bigbank, on nende turuosa ca 25 protsenti kõigist tarbimislaenudest.

Mitu ministeeriumi on ette valmistamas seaduseelnõusid, millega reguleeritaks kiirlaenuturgu. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tahab reklaamiseadust muutes kehtestada tarbijakrediidi reklaamidele piirangud ja keelustab laenude reklaami televisioonis, raadios ja internetis. Justiitsministeerium soovib kehtestada tarbimislaenude krediidikulukuse määrale ujuva ülempiiri, mis tänavu oleks ca 100% aastas. Samuti ei saa eelnõu järgi enam tarbijakrediidilepingute vaidlusi lahendada eraõiguslikus vahekohtus ning kohtuvälistele sissenõudmiskuludele seataks samuti ülempiir.

Rahandusministeerium tahab tuua kiirlaenu andjad finantsinspektsiooni järelevalve alla ja hakata neilt edaspidi tegevusluba nõudma. Sotsiaalministeerium soovib seada miinimumnõuded võlanõustamisteenusele, et ühtlustada teenuse kvaliteeti, ja jätkata võlanõustamisteenuse toetamist vähemalt kuni aastani 2018.

Laenude reklaamimise olulist piiramist saame vaid tervitada, samuti ülempiiri kehtestamist krediidikulukuse määrale. Vahekohtus vaidluste lahendamise osas oleme veidi kahevahel – kui see läheb kohtu kätte, siis võib see kliendi jaoks olla veelgi kulukam ja pikaajalisem.
Tegevuslubade ja finantsinspektsiooni järelevalve nõudmine tundub elementaarne ja paneb küsima, miks seda ei ole rakendatud kõik need aastad, mis kiirlaenukontorid turul vabalt tegutseda on saanud?

Et sotsiaalministeerium võlanõustamist toetab, on kahtlemata õige. Ent – teame ju, et meie noored on Euroopas finantsteadlikkuselt üsna kõrgel kohal. Tõenäoliselt on aga just vanema põlvkonna teadlikkus puudulik, kui ollakse nõus kõrvulukustavalt kõrge intressiga laenu võtma. Sotsiaalministeerium tabaks kümnesse, kui leiaks võimaluse rahvast finantside alal harida ja näidata, mida selline laenamine endaga kaasa toob.