Foto: SXC
Õhtuleht.ee 11. august 2014 11:05
Kiisal asuvate Eleringi avariireservelektrijaamade õlipüüdmisseadmest sattus eelmisel nädalal keskkonda reostunud vett, mis võib sisaldada kütuse, õli, jahutusvedeliku ja tulekustutusvahu jääke.

Elering avastas reostuse laupäeval õhtul. Olukorda kontrollis keskkonnainspektsioon ning päästeamet paigaldas ojale, millesse reostus sattus, õlipüüdmispoomid, et vältida reostuse levikut.

Elering käivitas koheselt tegevuse reostuse likvideerimiseks ning algatas sisejuurdluse, et selgitada välja õnnetuse üksikasjad ja võtta tarvitusele meetmed taoliste juhtumite vältimiseks tulevikus.