KOHTUS NÄEME: Martin Helmele terendab taas lootus, et ta ei pea hakkama raamatuid põletama. Foto: MATI HIIS
Juhan Haravee 3. juuli 2014 07:00
Õhtulehes on mitu korda juttu olnud Afganistanis raskelt haavata saanud allohvitseri kohtuvaidlusest poliitikust kirjastaja Martin Helmega, kelle juhitud Kirjastus Kunst OÜd kohustas Harju maakohus oma 7. märtsil tagaselja langetatud otsusega lõpetama kaitseväelase isikuandmete töötlemise.

Briti kirjaniku Toby Harndeni sulest mõne aasta eest ilmunud raamatus "Surnuist tõusnud mehed" olid eesti allohvitseri isikuandmed sh haavatasaamisest vastu tema tahtmist.

Helme on seda kohtuvaidlust hinnanud kui ohtu sõna- ja kirjastamisvabadusele ning taotlenud asja arutamise taastamist. Maakohus lükkas Helme taotluse tagasi, mis sundis kirjastajat pöörduma ringkonnakohtusse.

Viimati läinud esmaspäeva Õhtulehes sõna saanud Helme avaldas lootust, et ringkonnakohtusse esitatud kaebusmääruse tulemusel jõuab asi tagasi esimese astme kohtusse.

Tallinna ringkonnakohtu kolleegium tühistaski eelmisel reedel, 27. juunil Harju maakohtu otsuse, millega keelduti rahuldamast kirjastuse taotlust taastada eelmenetlus maakohtus.

Kolleegium rahuldas Kirjastus Kunst OÜ määruskaebuse ja otsustas saata tsiviilasja menetluse jätkamiseks tagasi maakohtusse.

Tallinna ringkonnakohus leiab, et antud kohtuasjas ei võinud maakohus seaduse alusel tagaseljaotsust teha.