Eesti uudised

TEDERI AASTAÜLEVAADE: eelarve kasvu soov ei tohi kõigutada riigi usaldusväärsust (6)

Toimetas Kaspar Käänik, 18. juuni 2014 16:38
Indrek TederFoto: Mati Hiis
Soov paisutada kiirelt eelarvet ei tohi hakata kõigutama riigi usaldusväärsust, ütles õiguskantsler Indrek Teder kolmapäeval riigikogu ees aastaettekannet tehes. 

Teder tõdes aastaülevaate kõnes, et Eestis on tavapäraseks saanud parlamendi tegevuse kritiseerimine, seejuures unustatakse seadusandja töö keerukus ning ka positiivsed tulemused jäävad sageli sootuks märkamata.

"Igapäevaselt Eesti elu kujundatavate kaalukate küsimuste otsustamine on keerukas ja paratamatult tuleb aeg-ajalt teha ka otsuseid, mis ei pruugi kõigile meeldida, kuid mis on vajalikud mõne suure eesmärgi nimel," lausus Teder.

Õiguskantsler tänas oma kõnes parlamendiliikmeid selle eest, et nad on olnud õigel põhikursil ja võtnud vastu ühiskonna jaoks palju kaalukaid otsuseid. Viimase aja tunnustust väärivatest otsustest tõstis ta esile juunis vastu võetud seadusmuudatust, mis lihtsustab elamisloata noorte kodakondsuse taotlemist.

Kriisiaja seadusandja on palju keerulisem olla kui majandusbuumi-aegne seadusandja ning majandusarengu pidurdumine sunnib seadusandjat jätkuvalt tegema väga keerukaid otsuseid, märkis Teder.

"Ühelt poolt tuleb tagada, et riigi rahakotis oleks piisavalt raha kõikide sotsiaalkulutuste finantseerimiseks. Teisalt aga on oluline, et need, kes raha sisse toovad ehk ettevõtjad, ei saaks liiga suurt hoopi plaanitavatest maksu- ja majanduskeskkonna muudatustest," selgitas ta.

Kui ettevõtjaid ja ettevõtluskeskkonda halvendatakse põhjendamatult, siis ei ole õiguskantsleri hinnangul pikas perspektiivis meil neid, kes aitavad sotsiaalvaldkonna eelarvet täita.

Õiguskantsler pidas seejuures oluliseks juhtida oma ettekandes tähelepanu ka õiguskorra usaldusväärsusele, näitlikustades seda keskkonnatasude kaasusega, kus tasusid tõsteti lubatust kiiremini.

"Soov hankida kiiresti eelarveraha, ei saa trumbata üle vajadust säilitada riigivõimu usaldusväärsus. Seda enam, et pikemas perspektiivis tagab just riigi usaldusväärsus kindla ettevõtluskeskkonna ning seega eelarveraha kasvamise," selgitas Teder.

Lubatust kiiremini tõstetud keskkonnatasude põhiseadusevastaseks tunnistamine riigikohtus andis tema sõnul tunnistust sellest, et põhiseadus töötab ka siis, kui mängus on suured summad ja keerulised valikud.

Õiguskorra usaldusväärsusega seoses on õiguskantsleri hinnangul äärmiselt oluline ka see, et seadusandja ise suhtuks austuse ja tõsidusega kohtuotsustesse. Teder märkis, et ta on samal arvamusel riigikohtu esimehe Priit Pikamäega, kelle hinnangul on seadusandja poolt kohtuotsuste täitmine väga nõrk.

Teder ütles, et teda häirib näiteks see, et tema poolt kohtusse viidud tehnovõrkude ja -rajatiste talumistasu kaasus on jätkuvalt lahendamata. Selle tõttu ei saa 10 000 metsaomanikku enda rikutud metsamaa eest mingit asjakohast hüvitist. Õiguskantsleri sõnul suurendab selline seadusandja poolne tegematajätmine usaldamatust seadusandja ja õiguskorra vastu.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee