Foto: ALDO LUUD
Jüri Laurson, volitatud elektriinsener 5. juuni 2014 15:55
Ehmatavalt mõjunud numbrid olematuks jäänud majanduskasvust leidsid valitsusringkondades kiiresti põhjenduse: langus on tingitud erakordselt sooja talve tõttu kahanenud elektri- ja soojatarbimisest.

Kõlab kaunilt, aga elektri- ja soojatarbimine on vähenenud juba hulk aastaid, hoolimata kliima vingerpussidest. Selle põhjus on eelkõige elektrienergia ja ka gaasi liiga suur hind, mis omakorda kasvatab kõikide teenuste ja kaupade hinda ning seeläbi pärsib tarbimist ja pidurdab majanduskasvu.

Aastakümneid töödeldi inimeste teadvust: energia säästmine on hea, raiskamine tuleb lõpetada. Samas on aga monopolide huvide kindlustamiseks kasutatud riiklikul tasemel kavalaid võtteid, et tarbimise kahanemise korralgi tarbijalt piisavalt raha kätte saada. Näiteks kui elamute küttesüsteemide üleviimine elektrile oli lõppenud, suurendati elektri hinda. Nii tuli teha taas mahukas investeering – ehitada küttesüsteemid ümber gaasi- või taastuvenergia kütusele. Paljud jõudsidki seda teha, siis aga otsustas uus valitsus rahanappuse tõttu aastavahetusel suurendada maagaasi võrgutasu aktsiisi 20 protsenti, ja samas järgus vähemalt veel järgmistel aastatel.

Imestama paneb Eesti Energia juhi suust kuuldud paradoks, et elektrit toodetakse Eesti Energias palju rohkem, kui Eesti tarbija suudab tarbida. Aga miks siis elekter on muutunud luksuskaubaks, mida ei ole võimalik kõigil isegi säästlikult tarbida?

Elektri koondhind koosneb kahest osast: elektri hinnast ja võrgutasudest. Kuna see kujuneb vabaturu börsil, siis ei ole riigil seda nii lihtne mõjutada. Aga võrgutasusid saaks Eesti Energia küll märgatavalt vähendada ja sellega koos suureneks kindlasti elektri tarbimine. Lisaks laekuks rohkem raha võrkude hoolduseks. Rohked ja ulatuslikud elektrikatkestused näitavad, et varustuskindlus jätab tugevalt paremat soovida.

Viimane aeg on teha kõik, et Eestis elektritarbimine suureneks. See annaks impulsi ka majanduskasvuks. Võrgutasude vähendamine on rahandusministri pädevuses, tema valitsemisalasse kuulub Elektrilevi. Valitsus peaks käituma rahva huvides ja jõudma selgusele, et ainult hindade suurendamisega majanduskasvu ei saavuta ning kartulikoorte söömisega viie rikkama riigi hulka ei jõua.