Margo Pajuste 4. juuni 2014 18:50
Andre Sepp, kes pidi valitsusvahetuse järel riigikokku naasnud Andrus Ansipile koha vabastama, sai uue töökoha otsimiseks lahkumishüvitiseks 21 000 eurot. Kui Ansip läheb Euroopa Parlamenti, saab Sepp mõnekuulise eemaloleku järel riigikokku tagasi. Seega kerkib loogiline küsimus – milleks sel juhul maksta talle poole aasta palk tööotsimiseks?

Samamoodi saab Lauri Vahtre riigikogus asendusliikmena veedetud 4,5 kuu eest tööotsimise kompensatsiooniks kolme kuu palga, mis sest, et kaitseministeerium hoidis tema töökoha alles. Mis loogikast lähtudes maksta 10000 eurot tööotsimiseks, kui tööleping oli vaid peatatud ja koht ootas naasmist?

Lihtsaim vastus on, et nii näeb ette riigikogu liikme staatuse seadus. Paraku laseb see hüvitise igaühele mehaaniliselt välja maksta ega arvesta ekrsiigikogulase tegelikku olukorda ega vajadusi. Lahkumishüvitis võib olla õigustatud, kui riigikogulane soovib naasta eelmise ameti juurde, kuid Toompeal oldud aastate tõttu vajab kvalifikatsioon värskendamist, või on vaja otsida uus töö.

Tööst ilmajäänutega tegelemiseks on loodud töötukassa. Plaanitav tööhõivereform tahab töötukassasse saata ka kõik meie enam kui 100 000 puudega inimest. Miks peaks Toompealt lahkuv riigikogulane olema erand, et teda ei tohi tööturul kohelda ülejäänud kodanikega samadel alustel? Lahkumishüvitist ei tohiks lahkuvaile saadikule maksta kätte ühekorraga, vaid kuu kaupa pärast arvelevõtmist töötukassas kuni uue töö leidmiseni. Sarnaselt tavakodanikega tuleks ka endisel riigikogulasel käia aru andmas tööotsingute seisust ja töötukassa pakutavast tööst mõjuva põhjuseta keeldumisel võiks lõpetada hüvitise maksmise. Ütlete, et see oleks diskrimineeriv ja madaldaks nende väärikust? Sel juhul peaksid end solvatuna tundma kõik töötukassas arvel olevad tööotsijad, kes võidakse hüvitisest ilma jätta isegi pisukese lisateenistuse ilmumisel pangakontole.

Seoses valitsusvahetuse tehniliste vangerdustega maksime hüvitist seitsmele saadikule. Kui toimetulekutoetuste ja omastehoolduse puhul on riik printsipiaalsusest valmis ka sendi pooleks saagima, siis riigikogusse või sealt välja paariks kuuks hüppavad saadikud saavad hüvitiseks keskmise inimese 1–2 aastapalka. Riigikogu liikme hüvitised olgu vajaduspõhised ja seotud tööhõive taastamise meetmetes osalemisega.