Krimi

KOHUS: Viisitamm kuritarvitas tööandja usaldust (9)

Toimetas Kaspar Käänik, 31. mai 2014 10:18
Mart ViisitammFoto: Arno Saar
Harju maakohus otsustas neljapäeval avaldatud kohtuotsuse kohaselt jätta rahuldamata Mart Viisitamme hagi Zelluloosi Kinnisvara OÜ vastu töövaidluses, kuna leidis, et Viisitamm kuritarvitas tööandja usaldust.

Harju maakohus otsustas jätta rahuldamata endise Pärnu linnapea Mart Viisitamme hagi Zelluloosi Kinnisvara OÜ vastu töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise või tühistamise, töölepingu kohtu poolt lõpetamise, etteteatamistähtaja järgimata jätmise eest hüvitise ja töölepingu ebaseadusliku ülesütlemise eest hüvitise nõudes.

Samal teemal

Kohus leidis, et hageja Mart Viisitamme tegevus põhjustas tööandja usalduse kaotuse enda vastu ja kolmandate isikute, sh AS Tallinna Küte, AS Transcom usaldamatuse kostja vastu ning samuti seda, et hageja on tekitanud süüliselt ja olulisel määral kahju tööandja varale.

Kohus tuvastas, et endise Pärnu linnapeana pidi Mart Viistamm tööandja elementaarseid ning selgelt äratuntavaid huve (mh projektide teostamine kostja jaoks võimalikult väikeste kuludega ja tähtaegselt) mõistma ja järgima. Seda Viisitamm aga ei teinud, raisates tööandja vara ning põhjustades tööandjale kahju. Hageja Mart Viisitamme tegevus viitas selgele ebalojaalsusele, mis kohtuotsuses kirjeldatud hageja rikkumistega põhjustas tööandja usalduse kaotuse hageja vastu.

Harju maakohus kuulas ära mõlemad pooled ning leidis, et hagejaga töölepingu ülesütlemine oli seaduslik ning kostja oli õigustatud hagejaga töölepingu üles ütlema etteteatamistähtaega järgimata. Kohus jättis ka rahuldamata hageja nõude välja mõista kostjalt hüvitis 291,21 eurot etteteatamistähtaja järgimata jätmise eest ning hageja nõude välja mõista kostjalt hüvitis 873,63 eurot töölepingu ebaseadusliku ülesütlemise eest. Samuti jääb rahuldamata hageja nõue lõpetada tööleping kohtu poolt, sest tööleping hagejaga on juba kehtivalt lõpetatud. Kohus otsuse edasikaebamiseks luba ei andnud.

Samal teemal

29.08.2017
Savisaarega tülitsenud Viisitamm: meie liit võtab kolmandiku volikogu kohtadest
27.04.2014
Kohus Viisitamme ja Kilgi kohtuasjast: kõrvalestast pigistamine ja õlavarrest hoidmine reeglina valu ei tekita
19.03.2014
Mart Viisitamm andis oma endise tööandja, Rein Kilgile kuuluva firma kohtusse
06.12.2013
Rein Kilk tiris Mart Viisitamme kõrvast?!