Pirita TOPi juures olev mereäärne ala, kuhu kavandatakse elamuehitust. Foto: Heiko Kruusi/Linnaleht
Siim Randla 29. mai 2014 07:00
Tallinna ringkonnakohus rahuldas Tallinna linna kaebuse ja tühistas halduskohtu otsuse, millega tühistati Pirita TOPi planeeringu kehtestamise otsus.

Tallinna linn käis kohut Pirita Seltsiga ja esitas apellatsioonkaebuse põhjusel, et ei nõustunud Tallinna halduskohtu seisukohaga, nagu ei sisalduks detailplaneeringus põhjendusi, miks võimaldatakse planeeringuala positsioonidel 15–18 ühe alternatiivina äripindadega korterelamute asemel ehitada ka 100% ärifunktsiooniga hoonestus, selgitas linnavalitsuse jurist Raul Keba Õhtulehele.

Ringkonnakohus leidis, et linn on kaalutletult näinud ühe võimalusena ette hoonestuse 100%liselt äriotstarbega. Kuna menetluses esitatud vastuväited puudutasid hoonete paigutamist antud alale ning uute elanike lisandumist, on linn detailplaneeringu kehtestamist otsustades põhjendatult keskendunud just neis küsimustes esile toodud argumentide kaalumisele.

Keba sõnul sai kohtulahendi järgi määravaks asjaolu, et kuni kolmekorruseliste korterelamute ehitamise kõnealustel positsioonidel näeb ette juba Pirita üldplaneering ning linna põhjendamiskohustus oli selle võrra väiksem. Ringkonnakohtu otsuse võib edasi kaevata.