Eesti uudised

VÕLGLASED AVALIKUKS: MTA avalikustab alates juunist maksuvõlglaste nimekirja  (9)

Toimetas Geidi Raud, 27. mai 2014 14:40
Foto on illustratiivne. Foto: STANISLAV MOSHKOV
Maksu- ja tolliamet (MTA) avaldab alates juunist enda kodulehel juriidilistest isikutest maksuvõlglaste nimekirja, et suurendada maksumaksjate motivatsiooni täita maksukohustused õigeaegselt.

MTA saadab sel nädalal võlglastele teated nimekirjas kuvamise kohta, et isik saaks kohustused veel enne juunit likvideerida.

Võlglaste nimekirjas tuuakse välja andmeid iga kuu 1. kuupäeva seisuga, sest selleks ajaks on möödunud ka kõik peamised deklareerimise ja tasumise tähtpäevad.

Nimekiri pannakse koduleheküljele üles igakuiselt 1. kuupäevale järgneval tööpäeval ja seda hoitakse üleval kuni uue nimekirja avaldamiseni.

Maksu- ja tolliameti tulude osakonna juhataja Triin Raaperi sõnul on maksuvõla info olnud kättesaadav ka seni, kuid seda üksikpäringutena.

"Nimekirja avaldamisega peaks aga suurenema ettevõtjate huvi jälgida, kas nende kohustused on täidetud õigeaegselt," selgitas Raaper.

"Konsultatsioonide käigus on ettevõtlusorganisatsioonid hinnanud meedet sobivaks võrdsema konkurentsikeskkonna tagamisel, samuti on arvestatud ettevõtjate arvamustega kuvamise põhimõtete kohta."

Raaper lisas, et näiteks Portugalis on sarnane süsteem juba käigus ning mõju ettevõtluskeskkonnale hindab sealne amet positiivseks.

Nimekirjas kuvamise põhimõtted:

Maksuvõlg peab olema vähemalt 1000 eurot

Vähemalt ühe võlas oleva nõude tasumise tähtpäevast peab olema möödunud 30 kalendripäeva.

Isikul puudub ajatamise graafik.

Maksuvõlg on sissenõutav. Isikutel, kellele on välja kuulutatud pankrot, ei kuvata seda võlga, mis on jäetud tasumata enne pankroti väljakuulutamise päeva, vaid seda võlga, mis on tekkinud pärast seda päeva.

Kui isiku ettemaksukontol olev summa on võrdne või ületab võlas oleva maksuvõla summa, siis isikut nimekirjas ei kuvata. Kui aga summa on väiksem kui maksuvõlg, siis kuvatakse isiku maksuvõla kogusummat ilma mahaarvamisi tegemata.

Kui isikul tagastuskontrollis olev summa ületab maksuvõla summa, siis isikut nimekirjas ei kuvata. Kui tagastuskontrollis olev konkreetne nõue ületab maksuvõla summat selle nõude ulatuses, siis seda nõuet maksuvõla summa arvestamisel arvesse ei võeta.