Eesti uudised
12. juuni 1999 00:00

Seadus jätab pimeda toeta

Seadustes jääb ebaselgeks, kas tükitöö korral peab miinimumpalk igal juhul tagatud olema, ent juristide hinnangul peab pime seda saama. Tallinna ja Harjumaa tööinspektsiooni juhataja Jaan Kiviall: Palgaseaduse § 18 lõige 1 sätestab, et kui töötaja ei täida tööülesannet oma süül, siis saab ta töötasu tehtud töö järgi. Jääb keeruline küsimus: mis see süü on. Pimedate töökeskuse juhtumi puhul on tegu invaliididega, kelle süüks ei saa invaliidsust pidada.

Kui süü pole tõendatud ja pole ilmne, et inimene ei püüagi tööd teha, siis tuleks püüda talle palk välja maksta.Õigus võib olla ka tööandjal, kes väidab, et mõni ei tee teadlikult tööd, sest peab niikuinii miinimumpalga kätte saama.Kui inimesele makstakse abi või vastutuleku korras rohkem, kui ta on teeninud, siis peab see kellegi arvelt tulema. Pole õiglane, kui see tuleb teise invaliidi arvelt.Inimlikust vaatevinklist on õigem miinimumpalka maksta. Inimlikkus peaks seadusest olulisem olema, eriti kui seadus selgelt ei sätesta, kuidas toimida.Arst peaks määrama, mida üks või teine puudega inimene tohib teha. Tööandja ei oska määrata, milline õnnetus võib juhtuda või milline tervisekahjustus puudega inimest ühel või teisel tööl ähvardab.Tööandja ei saa võtta puuetega inimest nagu harilikku tervet, kuigi seaduse ees on nad praegu võrdsed.