Toimetas Kristin Aasma 19. mai 2014 17:18
Sihtasutuse Tallinna Kultuurikatel nõukogu valis juhatuse uueks liikmeks Väino Sarneti, kes asub ametisse 30. mail.

Väino Sarnet on lõpetanud Tartu Ülikooli tööstuspsühholoogia eriala ja Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomia eriala, edastas Raepress. Ta on töötanud teadurina taimebioloogia alal Eesti Maaviljeluse Instituudis, Lääne-Virumaa abimaavanemana, Erastamisagentuuri peadirektorina, Riigikantselei avaliku halduse büroo juhatajana, majandusministeeriumi riigihangete keskuse direktorina, Sillamäe Soojuselektrijaama juhatajana ja eksperdina Tallinna Linnakantselei sisekontrolöri teenistuses.

Sihtasutuse tegevuse põhieesmärgiks on koostöös erinevate organisatsioonidega Tallinna ja Eesti kultuurielu mitmekesistamine, sh Tallinna Kultuurikatla hoone rekonstrueerimine, Kultuurikatla arendamine nüüdiskultuuri, kultuuriekspordi ja piirkondlikuks loomemajanduse arenduskeskuseks, atraktiivseks linnaruumiks ning hariduse- ja vabaajakeskuseks.

Sihtasutuse nõukogu kuulutas kevadel välja avaliku konkursi juhatuse liikme ametikohale. Senise juhatuse liikme Evelyn Sepa volitused lõpevad mai lõpus.

Vastavalt SA Tallinna Kultuurikatel põhikirjale määrab juhatuse liikmed ning kutsub tagasi nõukogu.