Rocca al Mare Kool Foto: Mari Luud
Siim Randla 10. mai 2014 08:54
Rocca al Mare Kool ja Audentes taotlevad Tallinnalt kohtus kokku üle poole miljoni euro tegevuskulude katmist.

ASi Rocca al Mare Kool ja ASi Audentes Tallinna halduskohtule esitatud kaebuses taotletakse, et Tallinna kohustatakse eraüldhariduskooli tegevuskulusid hüvitama. Erakooliseaduse alusel osaleb vald või linn eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on selle valla või linna haldusterritooriumil, on teatanud Audentese juhatuse esimees Ahto Orav Tallinna linnapeale Edgar Saviaarele.

Audentes palus tekkinud võlgnevuse – 231 119 eurot – tasuda linnal 28. veebruariks. Ka AS Rocca al Mare Kool kutsus linnavalitsust üles veel kord osalema tegevuskulude katmises ja tegi ettepaneku maksta tekkinud võlg, 403 861 eurot, hiljemalt veebruariks.

Tallinna halduskohtus on ka mittetulundusühingu Sakala Eragümnaasium kaebus Tallinna kohustamiseks tasuda erakooli tegevuskulud.