Repliik

Enn Vatter | Palgalõhest arvude keeli (8)

Enn Vatter, kolumnist, 24. aprill 2014 19:37
Foto: LIIS TREIMANN
Huvitaval kombel mõistetakse palgalõhest rääkides alati nn soolist palgalõhet meeste ja naiste sissetulekute erinevusena. Euroopa Liidu dokumentides on meeste ja naiste palgaerinevus (tuntud ka kui soolise palgalõhe meeste ja naiste sissetulekute erinevus, sooline ebavõrdsus töötasu, sooline töötasude vahe, soo tulu vahe) vahe meeste ja naiste töötasu protsendina meeste töötasust.

Põhimõte "võrdne palk võrdse töö eest" on sätestatud ELi aluslepingutes alates 1957. aastast ning see sisaldub ka direktiivis 2006/54/EÜ, mis käsitleb meeste ja naiste võrdset kohtlemist tööhõive ja elukutse küsimustes.

Tolle "õudselt ebaõiglase" protsendi rehkendus käib nn anonüümse meestööjõu vastandamisel anonüümse naistööjõu kaudu. Ei siin tule arvesse ei töö- ega ametikoht, naha- ega juuksevärv, kasv, kehakaal, usutunnistus, seksuaalsättumus jm näitajad, vaid sugu − mees versus naine. Ja kõik. Seega vaagimisele läheb ühes potis (näiteks!) minister vs kojamees, ooperiprimadonna vs sanitar jne. Ehk teisisõnu toimub ühe korrastamata andmekogu võrdlus teise ka korrastamata andmekoguga. Kas saame tõese, usaldusväärse pildi võrreldamatust võrreldamatusest?

Tehkem samasisuline analüüs korrastatud andmekogudega, seejuures ikka meessugu vs naissugu.

Alustagem meie nn eliitkogumist, riigikogu liikmetest (siin ja hiljem aasta 2012 andmeil). Näitlikustamisel võtame kolme nais- ja kolme meesliikme põhipalga võrdluse.
Naisriigikogulaste (andmestikus järjenumbrid 4., 12. ja 48.) põhipalkade keskmine oli 49 517 ning meesriigikogulaste (47., 63. ja 86.) keskmine 46 800 eurot. Kätt südamele pannes nendin, et riigikogulaste valiku tegin umbes, kedagi isiklikult eelistamata. Ja tulemus on käes, paraku mitte "ootuspärane".

Järgmine valik tuleb sotsiaalministeeriumist. Osakonna naisnõunik põhipalgal 1400, meesnõunik aga 1375 eurot. Sama ministeeriumi ühe osakonna naisjuhatajal on põhipalk 2200 eurot, ent teise osakonna meesjuhatajal 1900.

Keskkonnaameti nais-asepeadirektori põhipalk oli 22 935 eurot, ent mees-asepeadirektoril see-eest 22 484 eurot. Sama ameti ühe regiooni naisjuhataja põhipalk oli 20 453 eurot ja teise regiooni meesjuhatajal 18 898 eurot.

Mõned märkused ka Tallinna linnavalitsuse osas, sedakorda 2013. aasta andmeil. Tallinna mees-linnaosavanema põhipalk on 2078 eurot, teise linnaosavanema, naissoost, põhipalk 2218 eurot. Tallinna ühe ameti meesjuhi põhipalk on 2499 eurot ja teise ameti, sedakorda naisjuhi oma 2218 eurot.

Meie üks nn palgalõhe eestkõneleja MM kinnitab: "Eesti naisel on õigus saada mehega sama tööd tehes täpselt samasugust palka." Kõlab õiglaselt ja veenvalt, kas aga ka tõeselt? Ja muide, ka vastupidine seis peab olema sama.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee