Anders TsahknaFoto: Arno Saar
BNS 24. aprill 2014 10:49
Kahes alama astme kohtus võltsimises süüdi jäänud ärimees ja sotsiaalministri reformierakondlasest eksnõunik Anders Tsahkna kuulis süüdimõistvat lahendit ka riigikohtus.

Kõrgeim kohtuaste leidis neljapäeval avaldatud lahendist, et Tallinna ringkonnakohtu süüdimõistev otsus tuleb jätta sisuliselt muutmata. "Täpsustada ringkonnakohtu otsuse resolutsiooni, lisades, et Harju maakohtu 14. jaanuari 2013. aasta otsus jääb muutmata ka Balti Radiodiagnostika OÜ suhtes," lisas riigikohus.

Harju maakohus mõistis mullu jaanuari keskel Tsahkna oodatult õigeks mõjuvõimuga kauplemises, kuna tulenevalt riigikohtu lahendist loobus prokuratuur sellest süüdistusest. Ühtlasi mõistis kohus Tsahkna õigeks pistise võtmises, kuid ta jäi süüdi dokumentide võltsimises ja nende kasutamises. Selle eest määras kohus Tsahknale neljakuulise tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus oli eelnevalt nõudnud Tsahknale poolteise aasta pikkust tingimisi vangistust kolmeaastase katseajaga.

Juriidilise isikuna kohtu all oleva Balti Radiodiagnostika OÜ mõistis kohus süüdi dokumentide võltsimist puudutavates episoodides ning määras firmale rahalise karistuse 5000 euro ulatuses. Prokurör oli eelnevalt nõudnud tuhande euro võrra suuremat karistust.

Maakohtu otsusele esitasid apellatsioonkaebuse nii riigiprokurör kui ka kaitsja, kellest esimene taotles Tsahkna süüdimõistmist ka korruptsiooniga seotud episoodides, teine aga soovis täielikku õigeksmõistmist.

Ringkonnakohus leidis mullu oktoobris avaldatud otsuses, et apellatsioonkaebused tuleb jätta rahuldamata ning maakohtu otsus jääb jõusse. Seejärel esitasid nii prokurör kui ka kaitsja kaebused riigikohtusse, mis riigiprokuröri kassatsiooni menetlusse ei võtnud, küll aga Tsahkna kaitsja oma. Siiski jättis riigkohus alama astme kohtu otsused jõusse.

Riigiprokuratuuri süüdistuse järgi kasutas Anders Tsahkna sotsiaalministri nõuniku ametikohal töötades korduvalt ebaseaduslikult ära oma ametikohast tulenevat mõjuvõimu ning mõjutas erinevaid sotsiaalministeeriumi ametnikke ning koostööpartnereid tegema tema enda või tema sugulaste ja tuttavate jaoks soodsaid otsuseid ning tehinguid.

Tsahkna end süüdi ei tunnistanud.