Võrumaal Lasva vallas asuv Pikakannu kool on kogukonnakoolina tegutsenud kaks aastat. Foto: ALDO LUUD
MAARIUS SUVISTE 22. aprill 2014 15:52
Võrumaa metsade keskel asuv Pikakannu kool soovib annetajate abiga rajada keraamikaahju. Koolis töötab keraamikastuudio, kus väikesed käed vormivad imelisi asju.

Võrumaal Lasva vallas asuv Pikakannu kool on kogukonnakoolina tegutsenud kaks aastat. "Hoolimata raskest algusest, oleme rahulikult saanud tegutseda ning luua oma lastele just sellise kasvukeskkonna, millest unistasime: turvalise, kodulähedase, iga lapse individuaalseid vajadusi arvestava,“ räägib kooli direktori kt Ave Tamra.

Ta lisab, et endiselt tegutseb koolimaja kõrval seltsimajas lastehoid koolipere väiksematele õdedele-vendadele. Praegu õpib kuues klassis kokku 22 last. Sügisel oodatakse esimesse klassi 3 uudishimulikku silmapaari.

Tamra sõnul on nii haridus- ja teadusministeeriumis kui ka koolihoone omaniku Lasva valla volikogus menetluses taotlus minna selle aasta sügisest edasi 9klassilise koolina. Ave Tamra räägib, et nad peavad ühtviisi oluliseks nii põhiharidust kui ka huviharidust.

"Asudes ääremaal, oleme seadnud eesmärgiks just kohapeale tuua võimalus osaleda erinevates huvitegevustes. Nii on kõrvuti põhikooliga kaks aastat tegutsenud ka Pikakannu huvikool. Meie pingutusi on tunnustanud Kodanikuühenduse Sihtkapital, toetades huvikooli tegevuse laiendamist. Sel õppeaastal said kõik lapsed selgeks näiteks mäesuusatamise ja orienteerumise põhitõed,“ räägib Tamra.

Laste suureks lemmikuks on aga Võru keraamik Aivar Rumvolt. Tema juhendamisel töötab keraamikastuudio, kus väikesed käed vormivad imelisi asju. "Algul on nad sellised hallid ja tuhmi väljanägemisega, kuid põletusahjust tulnud esemeid nähes lähevad laste silmad särama. Kuna laste huvi oli väga suur ja nende rõõm omavalmistatud asju ahjusoojadena kätte saades veel suurem, otsustasimegi soetada koolile oma keraamikaahju,“ selgitab Tamra.

Ta lisab, et neile tuli appi hooandja.ee. Seal saab igaüks näha, mida lapsed juba valmis on teinud, ning anda omapoolne panus laste unistuse täitumiseks. Pikakannu koolirahvas pakub omalt poolt annetajatele suuremaid ja väiksemaid auhindu, näiteks on võimalik osaleda suvel toimuvatel keraamikakursustel.

Pikakannu koolirahvas on tänulik iga toetuse eest. Projekt Hooandjas kestab 7. maini. Kuna väikese kogukonna tegemisi on kõikide nende aastate jooksul toetanud paljud head inimesed ning ettevõtted, siis toimub ka sel aastal kõikide meelespidamiseks tänukontsert. See toimub Pikakannul 10. mail kell 12. Lisaks laste kontserdile saab näha näitust nii keraaamikast kui muudest laste tehtud töödest, külastada muuseumi, kaetud on kohvilaud.