Millegipärast ei tõtta poliitikud lapsetoetusest loobumist rahvale ette näitama. BullsFoto: Bulls
Tiina Kangro, tiina.kangro@linnaleht.ee 16. aprill 2014 16:03
Eelmisel nädalal Linnalehes ilmunud lastetoetusi käsitleva loo peale saime hulga tagasisidet, kus pakuti, et eriti pärast toetuste suurenemist uuel aastal võiksid paremal järjel inimesed suunata selle raha hoopis heategevusse.

„Normaalsel elujärjel pere jaoks on 45 eurot kuus marginaalne, kuid abivajajaile andes, eriti kui andjaid oleks sadu või tuhandeid, võiks sellega suuri asju korda saata,” kirjutas toimetusele Heli. Tema peres on kaks last, nii saaks ta toetada mõnd mõistlikku ettevõtmist igas kuus 90 euroga, seega aastas enam kui tuhande euroga. Päris ükskõik kuhu või kellele seda raha aga kanda ei tahaks – Heli arvates võiks keegi luua usaldusväärse projekti või andmebaasi, mille kaudu saaks leida rahale sobiva saaja. Tema arvates hakkaksid väga paljud inimesed sellist võimalust kasutama.

Üks teine ema, kes samuti loobuks lapsetoetusest, oleks valmis suunama selle mõnele vaesuses perele, tänu sellele tõuseks tolle lapsetoetus kahekordseks. Kas riik saaks toetuse tema arvelt maha võtta ja uuele saajale suunata?

Meil pole seda vaja!

Tegelikult on jutt, et rikkamad inimesed võiksid lapsetoetusest loobuda, käinud juba neli-viis aastat. Üheksa aastat Eesti riiki juhtinud Andrus Ansip on mitu korda lausa kõnepuldist kinnitanud, et tema lapsel küll seda toetust tarvis ei ole, nende peres ei muutuvat 19 eurost midagi. Ka teised Reformierakonna poliitikud on olnud sama meelt: toetusest võiks olla võimalik loobuda ja sellest võiks tublimatele inimestele saada isegi auasi.

Uurisime sotsiaalkindlustusametist, kas mõtted on ka teoks saanud: kui paljud Eesti jõukamad inimesed on palunud end lapsetoetuse saajate nimekirjast maha võtta? „Ega neid eriti pole olnud. Kogu ajaloo jooksul tegelikult vaid üks tuntud isik, aga nimesid me ei saa andmekaitse tõttu nimetada,” saime vastuseks. Lisaks on paarkümmend inimest, kes on viimastel aastatel emapalka vormistades jätnud lihtsalt 19-eurose toetuse avalduse kirjutamata – see on muidugi samuti toetusest loobumine.

Kes see üks tuntud loobuja siis olla võis? Jälgede ajamise peale tõi džunglitelegraaf toimetusse teate: nimelt Lennart Meri!

Vaateid on erinevaid

Asja uurides saime teada, et üksikud inimesed on juba suunanud lapsetoetuse igakuise otsekorraldusega mõnele organisatsioonile, mida nad soovivad abistada. Näiteks toetab paar tänulikku ema Tallinna lastehaiglat. Võib-olla on neidki, kes on nii toeks mõnele perele, aga selle kohta avalikud andmed puuduvad.

Võrdluseks uurisime paarilt Rootsi perelt, kuidas nemad kodumaal ka heal järjel vanemate lastele makstava lapsetoetusega ümber käivad. Vastus, mille saime ühelt ärijuhist isalt, oli lihtne: „See raha on ju mõeldud lastele ning just nii pered seda ka kasutavad. Hiljemalt kooli minnes saab laps selle 1050 krooni (ligi 120 eurot) oma kontole ja pere sees lepitakse kokku, millised oma kulud ja maksed, näiteks mobiiliarve, ujulapääsme, kinopiletid või trenniriided jms, ta nüüd ise tasub. Nii õpib ta majandamist ja iseseisvust, aga ka vastutustunnet enda ja riigi ees.”

 

Kuidas saab toetusest loobuda?

Küsimustele vastas sotsiaalkindlustusameti pensionide ja toetuste osakonna juhtivspetsialist Silver Tigane.

Kas lapsetoetust makstakse lapsevanemale või lapsele?

Peretoetusi makstakse tavaliselt toetusi taotlenud lapsevanema arvelduskontole. Vanem võib taotleda maksmist teise inimese, sealhulgas lapse kontole. Selleks tuleb sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses avaldus vormistada.

Kas lapsetoetusest saab loobuda?

Selleks, et riik hakkaks lapsetoetust maksma, tuleb vanemal kõigepealt seda taotleda. Enamasti vormistab vanem avalduse vastaval blanketil kohe pärast lapse sündi, kui käib sotsiaalkindlustusametis vanemahüvitist taotlemas. Taotlust saab teha ka veebis riigiportaali kaudu. Kui toetus suureneb, siis enam midagi taotlema ei pea, see käib automaatselt.

Juhul kui vanem lapsetoetust ei soovi, võib ta jätta selle taotlemata, aga kui soovib katkestada toetuse saamise, tuleb tal teha avaldus.

Kas mingist vanusest alates peab sel juhul olema ka lapse nõusolek?

Peretoetusi makstakse lapsevanemale, mitte lapsele. Seetõttu ei ole lapse nõusolekut toetustest loobumiseks vaja.

Kas oma lapse toetusest loobudes võib paluda selle kanda mõne puudust kannatava pere arvele?

Sotsiaalkindlustusamet ei saa niimoodi toetust ümber suunata, sest toetus on seotud kindla pere ja lapsega. Isegi kui loobuja nimetaks pere, kellele ta tahaks oma toetuse annetada, ei saa meie seda teha. Sellisel juhul võiks inimene siiski võtta toetuse vastu ja näiteks ise teha oma pangaarvelt otsekorralduse mõne tuttava puudust kannatava pere toetamiseks või siis toetada teda muul moel.

Mis juhtub rahaga, millest puudust mittekannatav pere loobuks?

See jääks lihtsalt välja maksmata ja riigieelarvesse.

Kui palju inimesi on seni lapsetoetusest loobunud?

Neid on olnud ikka väga vähe.

Samal teemal

Kommentaarid  (10)

21. aprill 2014 19:56
tegelikult on võimalik toetust suunata nt teise inimese kontole
Proff 20. aprill 2014 08:36
Lapsetoetus ei ole tekkinud ise, vaid vanem on selleks avalduse kirjutanud. Kui soovid raha riigieelarvesse jätta Ära Kirjuta Avaldust.. SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks saate raha annetada SEB:EE341010220219264229 . Sularahaannetusi saab teha kirikus vastavasse korjanduskarpi või siis kirikuõpetajale. Summa kantakse teie juuresolekul kiriku arveraamatusse..
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS