Ehitajad Foto: Albert Truuväärt/Linnaleht
Toimetas Katrin Rohtla 14. aprill 2014 08:28
4. aprillil kontrollitud ehitusplatsidel pöörasid Tööinspektsiooni inspektorid peamiselt tähelepanu suurimatele ohukohtadele ehituses, need on tööd tellingutel ja katustel.

Kontrolliti viit ehitusplatsi, millest kahe puhul tuli osa tegevusi keelata, kuna need kujutasid suurt ohtu elule või tervisele.

Lõuna inspektsiooni tööinspektor Harri Alaru sõnul oli ühel ehitusobjektil teisele korrusele viivate treppide kaitsepiirded (ajutised käsipuud) küll paigaldatud, kuid nõrga konstruktsiooniga ja kohati hoone põhikonstruktsiooni külge kinnitamata.

"Kinnitamata ja nõrgad kaitsepiirded võivad olla eriti ohtlikud, kui keegi töötajaist peaks vajama tuge ning usaldab ja toetub vaid visuaalselt olemasolevale piiretele."

Teisel juhul tuli peatada töötamine katusel. Selleks oli kaks samaväärset põhjust – töötajad viibisid katusel ilma turvavarustuseta ning katusele pääsemiseks ja katuselt kukkumist välistava üldkaitsemeetmena mõeldud tellingutel puudusid enamik kaitsepiirdeid – seega suur osa kaitseomadustest.

Ühel ehitusplatsil, aadressiga Riia 17, rikkumisi ei avastatud. Kogu viiekorruselise hoone perimeetrit piiravad tellingud olid paigaldatud õigesti ning töötamine tellingutel toimus kõiki nõudeid järgides. Ka töötajate olme oli ettenähtud tasemel. Nimetatud objektil teostas töid OÜ Balti Vara Fassaadid.

2013. aasta üheksa kuu jooksul registreeritud tööõnnetustest ligi veerand oli seotud kukkumise, libastumise, komistamisega – kokku 689 tööõnnetust. Neist 585 juhul kukkusid töötajad samal tasapinnal liikudes ning 104 juhul oli tegemist maapinnast kõrgemal asuvalt pinnalt kukkumisega (mobiilsed redelid, tellingud, trepid,ööbliesemed).

Selline suur hulk kukkumisega seotud juhtumeid on ühest küljest küll Eesti kliimale iseloomulik just talveperioodil, mil töötajad on sunnitud liiklema libedatel, jäistel tänavatel ning ettevõtete territooriumitel, kuid teisalt suveperioodil näitab suur kukkumiste arv pigem ettevõtetes paiknevate liikumisteede kehva olukorda.