Foto: Tairo Lutter
Eesti uudised
14. aprill 2014 07:00

Andmekaitsjad alustasid pool tuhat uurimist (1)

Andmekaitse Inspektsioon algatas eelmisel aastal kokku 463 järelevalve- ja vaidemenetlust, millest isikuandmete kaitse ja elektroonilise side valdkonna menetlusi oli 316 ja avaliku teabe alaseid 147.

2013. aastal esitati inspektsioonile 550 vaiet, kaebust ja väärteoteadet. Võrreldes eelnenud aastaga on vastavate pöördumiste arv tõusnud 146 kaasuse võrra, teatas AKI aastaraamatus. Väärteomenetluste osakaal võrreldes järelevalvega on marginaalne. Siiski on aja jooksul välja kujunenud valdkonnad, mille osas oma peamiseks reageerimisviisiks just väärteomenetluse alustamine ja karistamine: terviseandmete ebaseaduslik töötlemine, rahvastikuregistri ja politsei infosüsteemi väärkasutamine. 2013. aastal sai lõpplahenduse 29 väärteomenetlust.