HAUAPLATS peab 2012. aastal kehtima hakanud kalmistuseaduse järgi olema tasuta. Foto: Teet Malsroos
Siim Randla 3. aprill 2014 07:00
Õiguskantsler Indrek Tedre hinnangul on Jõhvi valla kalmistul hauaplatsi eest võetav tasu põhiseadusega vastuolus.

Mullu viis õiguskantsler lõpule menetluse ja tuvastas, et omavalitsuste praktika tasu võtmisel hauaplatside väljastamise või nende kasutusõiguse andmise eest on põhiseaduse seisukohast küsitav. Selle põhjuseks on, et 2012. aasta alguses jõustunud kalmistuseadus ega ükski muu seadus ei anna kohalikele omavalitsustele volitust selliseid tasusid kehtestada. Õiguskantsler pöördus regionaalministri poole palvega, et ta kaaluks, kas sellise volitusnormi lisamine kalmistuseadusesse oleks vajalik.

Minister selgitas kohalikele omavalitsustele saadetud kirjas, et hauaplatside väljastamise ja/või kasutamise tasude kehtestamine ei ole põhiseaduspärane ning palus kohalike omavalitsuste juhte üle vaadata neid tasusid puudutavad regulatsioonid ja tunnistada õigusliku aluseta määratud tasud kehtetuks, märgib ERR. Mitu kohalikku omavalitsust seda ka tegid. Jõhvi vald tasusid aga kehtetuks ei tunnistanud ning seetõttu otsustas õiguskantsler alustada menetlust Jõhvi valla asjakohaste õigusaktide osas.

Jõhvi valla kalmistul maksab uue hauaplatsi valdaja registreerimine, hauaplatsi eraldamine koos hauaplatsi ettevalmistamisega 100 või 130 eurot. Õiguskantsler on teinud Jõhvi volikogule ettepaneku tunnistada need tasud kehtetuks.