Töö- ja tervishoiuminister Urmas Kruuse perega 2012. aastal.Foto: Teet Malsroos
Toimetas Kristin Aasma 31. märts 2014 15:07
Tervise- ja tööminister Urmas Kruuse rääkis täna konverentsil "Miks Eesti naine ei sünnita?", et naise rolli emana ja laste kasvatajana kui väga raske töö tegijana on meie ühiskonnas väga nõrgalt presenteeritud.

„Naiste ootused meestele on teema, millest me väga palju ei räägi. Naisele on tähtis turvatunne – et ta on kindel, et ta ei jää laste kasvatamisel üksi. Kindlustunde naisele loob ikkagi mees," rääkis Urmas Kruuse, kel endal on abikaasa Katriniga neli last.

„Hoiakute muutused ühiskonnas on vajalikud ja neil suur roll," selgitas Kruuse. „Peame ühiskonnas rohkem väärtustama ka isa rolli ja võimaldama tal näiteks lastega kodus olla ka varases eas. Võtmeks võib olla tööelu ja pereelu ühildamine – tööjõuturu huvide mõttes tuleks leida võimalusi, kuidas lapsevanemate ja tööandjate huvid kokku viia. Näiteks, et oled pool päeva kodus ja pool päeva tööl – see eeldab tööturul uusi lähenemisi. Ühiskonda ei aita edasi teineteisest vastandumine, vaid see, et keskendume uuele paradigmale."

Tervise- ja tööminister rõhutas ka uute töökohtade loomise tähtsust, mis motiveeriks Eestis peret looma. "Tänase väljarände valguses, kus Eestist lahkuvad paljud noored mehed-naised või käib vähemalt üks vanematest püsivalt välismaal tööl, on uute töökohade loomine ja majandusliku võrdsuse kasvatamine ilmselt peamine, mis motiveeriks noori enam Eestisse jääma ja siin ka peret looma."