Tarbija

Mis muutused ootavad ees liikluskindlustust?  (3)

Toimetas Sander Silm, 27. märts 2014 10:28
Foto: TOOMAS HUIK/POSTIMEES
1. oktoobril jõustuvad liikluskindlustuse seaduse muudatused ning sõidukiomanikel on sellega seoses oluline teada, et sügisest on liiklusõnnetuses kahju kannatanul võimalik kahju hüvitamise nõudega pöörduda ka selle kindlustusseltsi poole, kust ta ise on liikluskindlustuse ostnud. Praegu kehtiva seaduse järgi peab kannatanu pöörduma kindlustusseltsi poole, kust süüdlane on liikluskindlustuse poliisi ostnud. Teine oluline muudatus on see, et liiklusregistris olevatele kindlustamata sõidukitele hakkab aasta möödudes kehtima automaatne kindlustus.

Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus, kus kindlustusvõtja ei kindlusta mitte oma sõidukit, vaid potentsiaalset kahju, mida ta võib põhjustada teistele liiklejatele. Liikluskindlustuspoliis ei kata mitte liikleja enda, vaid teise õnnetuses kannatada saanud sõiduki taastamiskulud, samuti õnnetuses osalenud jalakäija isiku- või varakahju.Teatud juhtudel hüvitatakse vaatamata sõidukijuhi vastutusele ka tema enda ravikulud.

Minuraha.ee teatel tohib 1. oktoobrist liikluskindlustuseta sõiduk,  mida ei kasutata, olla liikluskindlustuseta aasta senise kahe aasta asemel.

Kindlustamata sõidukiga ei tohi liikluses osaleda. Kui sõidukit ei kasutata pikema aja jooksul kui üks aasta, tuleb sõiduk ajutiselt liiklusregistrist kustutada.

Kui isik, kes on sõiduki omanikuna liiklusregistrisse kantud, aasta jooksul liikluskindlustuse lepingut ei sõlmi, rakendub edaspidi tema sõidukile automaatne kindlustus.

See tähendab, et liikluskindlustuse fondi poolt esitatud makseteatise alusel tuleb kindlustusmakse ära maksta.

Kui seda tähtaja jooksul ei tehta, on liikluskindlustuse fondil õigus anda nõue sundtäitmiseks kohtutäiturile.

Automaatne kindlustuskaitse rakendub, kui viimase kindlustuslepingu lõppemisest on möödunud aasta. Kui isik põhjustab automaatse kindlustuskaitse kehtimise ajal õnnetuse, siis tuleb tal lisaks tasuda 640 euro suurune omavastutuse summa.

Automaatse kindlustuse saab igal ajal lõpetada - selleks tuleb kas sõlmida liikluskindlustuse leping või sõiduk ajutiselt või alaliselt liiklusregistrist kustutada.