Krimi

Kapo kahtlustab 88-aastast meest inimsusevastastes kuritegudes (60)

Õhtuleht.ee, 25. märts 2014 13:00
Pavel BoitsovFoto: Kaitsepolitsei
Kaitsepolitsei ja riigiprokuratuur kahtlustavad 88-aastast Pavel Boitsovi aastatel 1945–1949 toime pandud inimsusevastastes kuritegudes, kuuludes Eesti NSV siseministeeriumi Võrumaa osakonna banditismi vastase võitluse osakonda relvastatud tõlgi ja võitlejana.

Kaitsepolitsei ja prokuratuur kahtlustavad Eesti NSV siseministeeriumi Võrumaa osakonna banditismi vastase võitluse osakonnas töötanud Pavel Boitovi karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb süstemaatilisel viisil, massiliselt ja riigi juhtimisel toime pandud inimõigustest ja -vabadustest ilmajätmist ning tsiviilelanike tapmises osalemist. Kaitsepolitsei uurijate kogutud tõendite alusel on alust kahtlustada, et Pavel Boitsov osales relvastatult tõlgi ja võitlejana operatiivgrupi kooseisus rünnakutes tsiviilelanike vastu, samuti isikute ülekuulamistel ja muudel tsiviilisikute jälitamisega seotud toimingutel, mille eesmärk oli jätta nad ilma õigusest elule ja õiglasele kohtupidamisele.

Eesti karistusseadustiku järgi on süüteod inimsuse vastu ja sõjasüüteod karistatavad sõltumata teo toimepanemise ajast ning aegumatud. Inimsusevastase süüteo toimepanemine riigivõimu esindaja või sõjaväelise ülema korralduse alusel ei välista süüteo toimepaneja karistamist, teatasid kaitsepolitsei ja riigiprokuratuur ühises pressiteates.

Kahtlustuse kohaselt töötas Pavel Boitsov august 1945 kuni juuni 1946 Eesti NSV siseministeeriumi (ENSV SM) Võrumaa osakonna banditismi vastase võitluse osakonnas ( BVVO). Eesti NSV siseministeerium kandis kuni märtsini 1946 nime siseasjade rahvakomissariaat.

ENSV SM BVVO ja selle piirkondlike allüksuste ülesandeks oli võitlus niinimetatud poliitilise banditismi ehk Nõukogude okupatsiooni vastase relvastatud vastupanuliikumise ja nende abistajatega. Vastupanuliikumises osalesid tsiviilisikud, kes varjasid ennast okupatsioonivõimu repressioonide eest ja osutasid oma poliitilistest veendumustest tulenevalt vastupanu okupatsioonivõimule. Eesti keeles on neile kinnistunud nimetus metsavennad.

Oma ülesannete täitmiseks korraldasid BVVO töötajatest ja Nõukogude Liidu siseministeeriumile allunud hävituspataljonide sõduritest moodustatud ning BVVO poolt juhitud operatiivgrupid relvastatud rünnakuid metsavendade rühmadele ja üksikutele metsavendadele eesmärgiga «likvideerida banditism».

Praegu teadaolevad ja kahtlustuses sisalduvad kuriteoepisoodid jäävad aastatesse 1945–1949. Kahtlustuse kohaselt osales Pavel Boitsov 1. aprillil 1946 BVVO operatiivgrupi rünnakus Võrumaal Sõmerpalu vallas Määritsa talule, rünnaku tulemusena tapeti üheksa tsiviilisikut. Samuti on alus kahtlustada Pavel Boitsovi osalemises BVVO septembris 1945 korraldatud rünnakus Mooste vallas Kuusesaare talule, mille käigus tapeti seitse tsiviilisikut ning veel mitmetes BVVO tsiviilelanike vastastes operatsioonides aastatel 1946 ja 1949.

Kaitsepolitsei palub infot kõigilt, kes teavad midagi kas Pavel Boitsovi või teiste elusolevate Võrumaa banditismi vastase osakonna töötajate aegumatutest kuritegudest. Samuti on oodatud teave inimestest, kes võiksid toona toime pandu kohta olulist infot omada. Ühendust saab võtta kaitsepolitsei telefonil 612 1455, meiliaadressil korrapidaja@kapo.ee või kirjutada postiaadressil: Kaitsepolitseiamet, Toompuiestee 3, 10142 Tallinn.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee