Eesti elanike lemmikbrändid aastal 2013: Kalev, Tere ja MaximaFoto: 2 x Toomas Huik / Postimees; Aldo Luud
Toimetas Kristin Aasma 27. veebruar 2014 11:07
Eesti meeldivaimate brändide edetabeli esikolmikusse kuuluvad Kalev, Maxima ja Tere, nagu selgus TNS Emor brändide edetabeli uuringust.

Kalev on olnud Eesti elanike jaoks ülekaalukalt meeldivaim bränd alates 2009. aastast, mil TNS Emor viis läbi esimese sarnasel metoodikal põhineva uuringu.

Esikümnesse mahtusid (tähestikulises järjekorras) veel: ETV, Google, Leibur, Rakvere, Selver, Skype ja YouTube.

„Kalev on tõepoolest olnud juba aastaid eestimaalaste jaoks meeldivaim bränd ja kindlasti on siin oluline osa meie pikal ajalool ning traditsioonidel," sõnas AS Kalevi turundusdirektor Anne Tääkre.

Uuring näitab, et valdkondade lõikes on kasvanud meedia ja meelelahutuse brändide keskmine meeldivus. Kõige enam on keskmiselt langenud telekommunikatsiooni, panganduse ja infrastruktuuri brändide meeldivus.

Kui vaadata eraldi sotsiaal-demograafilisi gruppe, siis meeste ja kuni 24-aastaste noorte hulgas on populaarsemad tehnoloogiabrändid ning edetabeli tippu jõudis YouTube.

Naised ja ka vanemad vastajad eelistavad enam toidukaupade ja kaubandusega seotud brände.

Eesti rahvusest elanike edetabelis on võrreldes mitte-eestlastega kõrgemal kohal eestikeelsed meediakanalid ja Facebook, mitte-eestlaste edetabelis on eespool PBK, Rakvere ja Tele2.

Kui mitte-eestlastel on Maxima koos Kaleviga edetabeli tipus, siis eestlastel Maxima esikümnesse ei mahu.

Brändide edetabeli uuringu eesmärk on reastada erinevate valdkondade brändid üldise meeldivuse alusel. Selgitamaks välja populaarseimad brändid, palus EMOR vastajal etteantud nimekirja kasutades valida kuni viis tema jaoks kõige meeldivamat brändi – valik tuli teha 150 nimetuse ja logo seast (valik toimus mitmes etapis). Brändide nimekirja aluseks on TNS Emori erinevatest brändiuuringutest saadud kogemus. Uuringu alguses kaardistati meeldivaimad brändid ka lahtise küsimusega, et hiljem oleks võimalik korrigeerida vastajatele etteantavat brändide nimekirja.

Uuringus osales 2014. aasta jaanuaris 991 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat.