Foto: Andres Varustin
Õhtuleht 26. veebruar 2014 17:28
Statistikaameti prognoos, et seniste trendide jätkudes väheneb Eesti rahvaarv 30 aasta jooksul 125 000 inimese võrra, võib vaid esmapilgul tunduda ehmatav. Kui aga arvestada tööjõu pidevat väljavoolu ning rahva vähest juurdekasvu, on rahvaarvu langus alla 1,2 miljoni piiri igati loogiline. Iseasi, kas me lepime selle kui paratamatusega või üritame seda trendi kuidagi murda.

Poliitikute ja analüütikute väljaütlemisest jääb pigem mulje, et noorte arvu vähenemise ja eakate hulga suurenemisega ollakse leppinud. Kui varem on tuliseks teemaks olnud pensioniea veelkordne tõstmine mõne aasta võrra, siis värskemad avaldused on olnud paljude jaoks veelgi šokeerivamad. Analüütik Heido Vitsuri hinnangul kaotab terve inimene töövõime alles mõni aasta enne surma. Arvestades, et pooled meist võivad tulevikus elada 100-aastaseks, võib 80-aastase tööstaaži perspektiiv tunduda paljude jaoks trööstitu. Vitsuri mõttega käib sama sammu ka pensionisammaste isa Eiki Nestori soov minna üle "paindlikule pensionieale". See tähendaks pensioniea kaotamist: igaüks otsustaks ise, millal ta pensionile jääb. Mida varem tööturul alla annad, seda vähem raha saama hakkad.

Näib, et rahvastiku vähenemisega oleme juba leppinud, sest sündivuse tõusu pole ette näha. Ainsaks olukorra mõjutamise vahendiks on niisiis väljarände vähendamine. Noorte töö- ja sünnitusealiste lahkumine muudaks meid väheste maksumaksjatega, vanuritest koosnevaks riigiks. Tööjõu vaba liikumisega avatud Euroopa tingimustes, kus põhjanaabrite palgatase ületab meie oma 3-4 kordselt, meelitaks inimesi siia jääma vaid kasvavad palgad koos senisest parema töökeskkonnaga. Selleks on aga vajalik eelkõige usk, et asjad Eestis võivad hakata senisest paremini minema. Nüüd on küsimus selles, kes ja kuidas seda usku meisse süstima peaks hakkama.

Halvimal juhul võib linnadest väljaspool peagi olukord olla selline, nagu oli krooniku sõnul kohe pärast Põhjasõda, kui Tallinna ja Tartu vahel polnud enam kuulda kuke kiremist ja koera haukumist.