Kristiina Ojuland (paremal) uue poliitilise jõu asutamisel Kaberneemes 30. jaanuaril 2014.Foto: Peeter Langovits / Postimees
Toimetas Kristin Aasma 14. veebruar 2014 09:10
Reformierakonna endise liikme Kristiina Ojulandi käivitatud uue poliitilise jõu asutajate ring kinnitas sel nädalal 30. jaanuaril loodud erakonna ametlikuks nimeks Rahva Ühtsuse Erakond. Asutajad teatavad, et erakonna programmiliste põhimõtete aluseks on idee Eestist, kus riigi kogu toimimise keskmeks on riigi olulisim alustala – inimene.

„Tänases Eestis näevad võimulolevad poliitilised jõud piiri enda ja rahva vahel," selgitas nimevalikut erakonna ellukutsuja, Euroopa Parlamendi liige Kristiina Ojuland. „Demokraatliku riigi kõrgeimaks võimukandjaks peab aga olema rahvas. Rahvas pole abstraktne mõiste, need on ühtsete eesmärkide ümber koondunud inimesed.
Rahva Ühtsuse Erakond (RÜE) lähtub oma poliitika kõigis osades eeskätt inimesest, juhindudes põhimõttest, et poliitika on inimese, mitte inimene poliitika jaoks."

Rahva ühtsus on võtmeks kõigile poliitilistele uuendustele, mida Eesti hetkel vajab. See sai otsustavaks ka uue poliitilise jõu nime valikul.

Erakonna asutajate poolt paika pandud põhimõtted lähtuvad kõik inimkeskse riigi ideest. „Seni on poliitika tegemist alustatud poliitikast," selgitab RÜE asutajaid Piret Haljend. "Meie alustame inimesest. Seda kõigis eluvaldkondades. Avalikus sektoris peab ametnik tundma, et teeb tööd rahva hüvanguks, ja poliitik tundma vastutust enda valijate ees. Erasektoris peab ettevõtja tundma, et ka tema on inimene, usaldatud ja hinnatud oma riigi poolt, kuna loob töökohti ja ettevõtte eduka funktsioneerimise läbi tulu riigikassasse.

Riigieelarve tekib ettevõtjate ja töötajate maksudest, riik peab neid selle eest toetama ja korraldama riigieelarve jagamist just inimeste huvidest lähtuvalt," selgitas Haljend uue erakonna poliitika põhimõtteid.

RÜE eesmärgiks on kodanikuühiskonna areng, kus iga riigi kodanik sõltumata oma rahvusest, positsioonist ja sotsialsest kuuluvusest tunneb, et tema huve kaitstakse ning inimkeskset poliitikat viiakse reaalselt ellu. Kogu rahvas peab tundma, et riigisüsteem funktsioneerib nende heaolu tagamiseks, mitte vastupidi.

Erakonna asutajaliikmed on moodustanud kaheksa töögruppi erakonna poliitiliste seisukohtade ja oluliste uuenduste väljatöötamiseks kõigis tähtsamates riigi ja ühiskonna elu valdkondades.

RÜE programm soovitakse valmis saada pooleteise kuu jooksul. Erakond soovib kindlasti esitada oma kandidaadid 2015. aasta riigikogu valimistele, et seeläbi viia ellu nende inimkeskse poliitika põhimõtteid.