Foto: Teet Malsroos
Toimetas Marge Sillaots 25. jaanuar 2014 12:07
23.jaanuaril toimunud Tallina Linnavolikogu istungil andis linnavolinik Riina Solman (IRL) abilinnapea Arvo Sarapuule üle arupärimise, mis puudutab MTÜ Loomade Hoiupaiga ebaeetiliste ja küsitavate meetodite kasutamist teenuse osutamisel Tallinna linnale.

Arupärimise tingisid linnavolikogu liikmetele ning Eesti Loomakaitse Seltsile ja teistele loomade abistamisega tegelevatele organisatsioonidele laekunud murettekitavalt arvukad teated mitmete nõuete rikkumise kohta MTÜ-s Loomade Hoiupaik. Küsitavaid juhtumeid on loomaomanikud kirjeldanud ka abiorganisatsioonidele helistades ja kirjutades.

"Senistele juhtumite kirjeldustele lisandub Loomade Hoiupaiga ametlikul Facebook'i lehel ilmunud avalik ähvardus, milles juhataja Larissa Kozõreva lubas tappa kuus haiget hoiupaigas elutsevat kassi, kui teised abiorganisatsioonid tulevaks esmaspäevaks haigeid loomi ära ei vii. Pr. Kozõreva polnud senini otsinud kellegagi abiorganisatsioonidest koostööd, ega asunud koostöökokkuleppeid sõlmima, vaid riputas tapmisähvardusega info üles enda avalikku internetikeskkonda," selgitas Solman.

"Lisaks haigestub Loomade Hoiupaigas teiste loomadega tegelevate organisatsioonide sõnul ning nende tehtud statistika põhjal liiga suur arv loomi - umbes 85% hoiupaika sattuvatest  kassidest," ütles Solman. "Loomade Hoiupaigas viibimise ajal hukatakse loomi, eriti kasse, enne, kui tema omanik või soovi avaldanud uus omanik loomale järgi tulla jõuab. Samuti hoitakse Hoiupaigas suurt hulka loomi äärmiselt stressirohketes ning haiguseid tekitavates tingimustes ilma vajalikku arstiabi andmata."

"Loomade Hoiupaiga küsitava käitumise eest vastutab ka kohalik omavalitsus, kes on ühinguga loomade hoidmise ja hukkamise teenuse lepingu sõlminud. Nii linnavalitsuse liikmetele kui järelvalvet teostava Keskkonnaameti ametnikele peaks tänaseks olema selge, et Loomade Hoiupaigal pole õnnestunud tagada loomade hoidmisel ja hukkamisel seaduse täitmist mõistlikul ja meie kultuuriruumi sobival viisil," tõdes Solman.

Solmani sõnul tuleks eelpooltoodust tulenevalt teenuse osutajaga leping ennetähtaegselt lõpetada ja leida teenuse osutajaks meie kultuuriruumile sobiv ettevõtja.
"Kohalik omavalitsus peab hulkuvate loomade püüdmist, pidamist ja hukkamist korraldama seaduse alusel. Kohustuste täitmisel kellegi teise kaudu, jääb endiselt seaduse ees vastutajaks kohalik omavalitsus," ütles Riina Solman.