Tunne KelamFoto: Peeter Langovits/Postimees
Toimetas Kaspar Käänik 19. jaanuar 2014 17:46
Euroopa Parlamendi suurima fraktsiooni liige Tunne Kelam leiab, et hetkel on kõigil kolmel Balti riigil eluliselt vajalik keskenduda probleemi sisule – see on Rail Balticu tegelikule käivitamisele.

"Praktiline elu osutab, et rahvuslikud erimeelsused eksisteerivad ning neid võivad kohati võimendada ka välised jõud", tõdes Eesti esindaja Euroopa Parlamendis. "See on osa liikmesriikide suveräänsusest ning reaalsus, millega peame arvestama".

Tunne Kelami sõnul tuleks omavahelistes suhetes kõrvalekaldumatult lähtuda vastastikusest lugupidamisest ning võrdväärsusest. Kuid olulisim on tema sõnul hetkel see, et ebaõnnestunud suhtlemisstiili varju ei jääks kõigile elutähtis ühishuvi – moodsa kiirraudteeliini rajamine Balti riikidest Euroopa südamesse – Berliini ning Brüsselisse.

"Rail Baltic on kõigi asjaosaliste jaoks ainulaadne võimalus likvideerida Nõukogude Liidu ajal kehtestatud Balti riikide kunstlik isoleeritus Euroopast. See puudutab mitte üksnes transpordiühendusi, vaid Leedu, Läti ning Eesti strateegilisi julgeolekuhuve," leidis Kelam.

"Viimasel hetkel ühisprojektile esitatud muudatused ei aita kaasa põhiprobleemi lahendamisele, küll aga suurendavad närvilisust ja ebakindlust ning tekitavad rahvusvahelises kontekstis küsimusi Rail Balticu usaldusväärsuse suhtes", väitis Kelam.

Kelami sõnul juhtis ta juulis Leedu eesistumist sissejuhataval l Euroopa Parlamendi istungil Leedu presidendi tähelepanu vajadusele jõuda aega viitmata ühise kokkuleppeni Rail Balticu praktiliste ettevalmistuste osas. Sama vajadust toonitas novembris 2013 Kelami juhitud Balti-Euroopa saadikuühenduse istung, milles osalesid Euroopa Parlamendi president Martin Schulz, Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas, Leedu transpordi eest vastutav aseminister, Eesti esindaja Ivari Padar jt.

"Praegu on kõigile kolmel Balti liikmesriigil ainulaadne hetk kasutada ära ajalooline võimalus", ütles Kelam. "Euroopa Komisjoni poolt on Siim Kallase eestvedamisel avatud Rail Balticule roheline tee, kaasa arvatud ehituskulude finatseerimine 85% ulatuses. Takerdumine omavahelistesse erimeelsustesse tähendaks suurprojekti edasilükkumist aega pärast Europarlamendi valimisi, mil ametisse asub uus Euroopa Komisjon ning jõudude vahekorrad ja huvid võivad muutuda."

Kelam avaldas lootust, et Balti riikide strateegiliste ühishuvide tunnetus ning kõigi partnerite hea tahe viivad positiivse lahenduseni.