Foto: Andres Varustin
Elise Nikonov, Ann Rajaver, sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond 16. jaanuar 2014 17:11
Õhtulehes ilmus artikkel ("Käsiraamat: "dresseeri" last peksu, näljutamise ja luku taha panekuga", 27. november 2013), mis rääkis USA lapsevanematest, kes kasutasid oma järeltulija peal nii julmi kasvatusmeetodeid, et laps selle tagajärjel suri.

Väidetavalt olid need vanemad saanud inspiratsiooni raamatust „Kuidas dresseerida last", mis arvatakse olevat veel mitmete surma ja kehavigastustega lõppenud juhtumite taga.

Laps pole dresseeritav

Mis paneb vanemaid nii kohutavalt käituma? Põhjusi võib olla väga mitmesuguseid, aga vähemalt osa vanematest tundub ise siiralt uskuvat, et nad teevad sellega lastele head; et lapsi saabki dresseerida; et kui laps teab, et sõnakuulmatusele järgneb valu, saab temast saab väga kuulekas ja oma vanemaid austav hea inimene.

Aga ei saa. Või kui saab, siis saab vaatamata kehalisele karistamisele, mitte tänu sellele.
Kuigi perekonnaelu puutumatus on üks väga tähtis põhiseaduslik väärtus, ja üldjoontes võib eeldada, et just vanemad teavad kõige paremini, mis on nende lastele hea, siis on sellel siiski piirid. Laps ei ole mitte vanemate omand, vaid inimene – ning vajaduse korral peavad riik ja ühiskond kaitsma last ka tema enda vanemate eest.

Uuringud näitavad, et laste kehaline karistamine, isegi kõige leebemat sorti vitsaandmine, juustest sikutamine vms meetodid on neile äärmiselt kahjuliku mõjuga. Kuigi väga lühiajaliselt võib tunduda, et laps muutub sõnakuulelikuks, siis pikemas perspektiivis väheneb tema enesekindlus, usaldus vanema vastu, võimekus elus ette tulevate raskustega hakkama saada, ning tulevikus on laps suurema tõenäosusega ise vägivaldne. Need teadmised on olemas, aga pole kahjuks veel kõigi lapsevanemateni või kõigile lapsevanematele kohale jõudnud.

Väga kurb on tõdeda, et viimaste uuringute kohaselt on kodumaal ikka veel tervelt 38% vanematest arvamusel, et teatud olukordades on lapse kehaline karistamine mõistetav ja lubatav. Iga kord, kui mõni nendest vanematest last kehaliselt karistab, teeb ta sellega talle aina rohkem ja rohkem halba, loodetud head tulemust ometi saavutamata.

Keelame vägivalla ära

Kui kõik lapse arenguga seotud uuringud näitavad, et lapsi ei tohiks üldse kehaliselt karistada, siis pole ühiskonnal ja riigil võimalik leppida vigaste, müütidel põhinevate argumentidega, mida lapsi kehaliselt karistavad vanemad enda õigustuseks esitavad. Seetõttu sisaldab ka uus, lähiajal valmiv lastekaitseseadus selget ja täielikku laste kehalise karistamise keeldu: keelatud on igasugune lastevastane kehaline ja vaimne vägivald, sealhulgas alavääristamine, hirmutamine või ihuline karistamine.

Muidugi on kehalise karistamise seadusega keelustamine (ja tegelikult ka kehalise karistamise ühiskonnast ärakaotamine) lõpuks vaid väike osa sellest kõigest, mida tuleb Eestis laste heaolu parandamiseks teha. Aga see on üks oluline samm teiste seas.
Ja kohe selle sammuga kõrvuti on riik ja paljud omavalitsused ja mittetulundusühendused astumas teist, väga olulist sammu: aina rohkem pakutakse lapsevanematele koolitusi ja nõustamisi, õpetamaks neile vanemlikke oskusi – just neid oskusi, mille valdamisel kaob vajadus last kehaliselt karistada olematusse.

Mida rohkem levib ühiskonnas arusaamine, et lapsevanemaks olemist saab ja tuleb õppida, ja et abi küsimises pole midagi häbiväärset, seda õnnelikumad saavad kõik lapsed ja lapsevanemad olla.

Kommentaarid  (43)

tõnu 9. veebruar 2014 23:33
Maailm on täis karistamatust poliitikast kooli ja koduni. Selles maailmas jäävad ellu need, keda ei löö verest välja alatud teod teiste poolt ja kes tunnevad ka ise, mis on hea ja mis paha. Meie laste kasvatamine ja haridus on siiani isegi PISA-testid ära petnud (kuigi nn vananenud valed meetodid peaks nüüd keelama).
Sellise üllameelse lapsesõbralikusega kahjuks kaugele ei jõua, kuna oleme näidanud ennast ülipüüdlikena ja samas ka "jokskeemide" spetsialistidena. Elus on alati olemas ei/ja, hea/halb, magus/kibe, valus/mõnus jne. Keegi normaalse mõtlemisega lapsevanem ei karista pimeda vihaga ja normaalne õpetaja pole kiuslik. Üksikuid üle piiri minevaid karistajaid leidub, kuid see ei anna õigust ära keelata normaalseid loodusseadusi...
Jarmo 7. veebruar 2014 00:37
hahahaha... norm anekdoot.. keelame Anaalseksi ka ära.. missest,et keegi ei tea mis kodudes toimub :D
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS